Tarnybinės komandiruotės į užsienį – populiari darbo santykių forma, todėl jos reglamentavimo pasikeitimus būtina nuolat sekti.

Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas. Nuo 2022-01-01 darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalės būti mokamos pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

Nuo 2021-11-01 įsigalios Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, kuriais didinamos baudos darbdaviams už garantijų komandiruotiems darbuotojams netaikymą arba netinkamą taikymą bei kitus su darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus. 

Pasikeitus reglamentavimui tiek Europos lygmeniu, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/957 dėl darbuotojų komandiravimo nuostatas ir papildomas garantijas, tiek atitinkamai pakeitus Darbo kodeksą kyla įvairių praktinio taikymo bei apmokestinimo klausimų. 

2021-06-07 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo pripažino negaliojančiu LR Vyriausybės 2019 m. spalio 16 d. nutarimą, pakeitusį Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo 2.5 papunktį (2017 m. sausio 11 d. redakcija) – koeficientas, iš kurio turi būti padauginta minimalioji mėnesinė alga arba minimalusis valandinis atlygis apskaičiuojant dienpinigių, laikomų komandiruočių į užsienį kompensacijomis, dydį, buvo padidintas nuo anksčiau nustatyto 1,3 iki 1,65. 

Numatyta, kad nutarimas įsigalios nuo 2022-01-03, tad kuris koeficientas turėtų būti taikomas dabar – 1,3 ar 1,65?

Seminare sužinosite:

 • Ar tinkamai apskaičiuojate ir taikote išlaidas pagal Vyriausybės nutarimą dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo?
 • Ar darbdaviui suteikta galimybė mažinti nustatyto dydžio dienpinigius? Ar galimas darbuotojo ir darbdavio susitarimas dėl dienpinigių mažinimo?
 • Kokio dydžio dienpinigiai gali būti mokami įmonės vadovui, individualios įmonės savininkui nuo 2020 m.?
 • Ar darbuotojui vykstant dirbti į užsienį vis dar būtinas komandiruotės įsakymas?
 • Ar darbuotojas turi teisę atsisakyti vykti į komandiruotę, jei jam neišmokėtas avansas? Kokio dydžio avansas turi būti mokamas?
 • Kokio dydžio dienpinigius mokėti, kai darbuotojas vyksta per kelias užsienio šalis?
 • Kaip įforminti darbo sutartį, kad darbuotojams netektų užsienyje mokėti mokesčių?
 • Kada komandiruotė jau nebelaikoma komandiruote ir tenka apmokestinti išmokėtus dienpinigius?
 • Kokios komandiruotės išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį?
 • Kada reikia susigrąžinti užsienyje sumokėtą PVM?

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10.00–11.30 val.)

 • Teisiniai klausimai, susiję su darbuotojų darbu užsienyje ir COVID-19 situacija.
 • Darbo sutarčiai taikytinos teisės pasirinkimas.
 • Komandiruotės:
  • Naujoji ES komandiravimo direktyva;
  • Darbuotojų komandiravimo tvarka;
  • Komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygos;
  • Garantijos komandiruojamiems darbuotojams;
  • Darbo užmokestis ir dienpinigiai;
  • Teismų praktika ir aktualios praktinės įžvalgos;
 • Kilnojamojo pobūdžio darbas.
 • Darbo tvarka ir turtinė komandiruotų darbuotojų atsakomybė.

2 dalis. Auditorė, apskaitos ir mokesčių konsultantė Jurgita Navikienė. (11.30–16:30 val.)

 • Darbuotojų, kurie vyksta į užsienio komandiruotes, darbo sutarties ypatumai.
 • Rizika dėl darbo vietos įforminimo, kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje.
 • Dienpinigiai. Darbuotojų darbo užmokesčio dydžio ir NPD pakeitimų įtaka dienpinigių apmokestinimui.
 • Kada tarnybinė komandiruotė nebelaikoma komandiruote ir dėl to tenka apmokestinti išmokėtus dienpinigius?
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas.
 • Garantijos komandiruotės metu. Komandiruočių išlaidos:
  • Kelionės išlaidos;
  • Gyvenamojo ploto išlaidos;
  • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
  • Valiutos keitimo išlaidos;
  • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Avanso apyskaitos. Kelionės lapai.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių sąnaudų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
 • Dažniausiai daromų klaidų apmokestinant komandiruočių sąnaudas analizė ir rekomendacijos, kaip jų išvengti.