Besikeičiančiam reglamentavimui, susijusiam su darbuotojų komandiravimo nuostatomis ir papildomomis garantijomis, nuolat kyla įvairių praktinio taikymo bei apmokestinimo klausimų.

Pakeitimai 2023 m.:

 • Nuo 2023-01-01 padidėjus MMA ir MVA dydžiams, pasikeitė neapmokestinamųjų dienpinigių sumų komandiruojant darbuotojus į užsienį skaičiavimas. 
 • 2023-01-01 įsigaliojo nauji VDI tikrinimo klausimynai dėl garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo.
 • 2023-06-01 įsigalios DK ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebeliks kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą. 

Įgyvendinant Direktyvos 2019/1152 nuostatas dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų komandiruojamiems darbuotojams, jau kurį laiką galioja Darbo kodekso pakeitimas dėl darbdavio pareigos pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę. Jei darbuotojas komandiruojamas laikinai dirbti pagal darbdavio sudarytą sutartį su kitoje ES ar EEE valstybėje veikiančiu užsakovu, dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar dirbti kaip laikinasis darbuotojas, jam prieš išvykimą į komandiruotę turi būti papildomai pateikiama tam tikra informacija. Kokią informaciją ir kokia tvarka turi pateikti darbdavys komandiruojamam darbuotojui?

Darbuotojas gali atsisakyti keliauti į užsienio valstybes, jei toks keliavimas kelia pavojų jo saugai ir sveikatai. Be kita ko, darbdavys taip pat turėtų būti suinteresuotas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimu, darbdavio pareigą darbuotojams sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas nustato ir įstatymo leidėjas. Kokiais atvejais darbuotojo atsisakymas dirbti negali būti laikomas jo darbo pareigų pažeidimu?

Seminaras yra skirtas darbdaviams, verslo vadovams ir HR specialistams, kurie nori sužinoti daugiau apie darbuotojų komandiravimo į užsienį teisinius ir apmokestinimo klausimus. darbdaviams, kurie planuoja komandiruoti savo darbuotojus į užsienio šalis. Seminaras apims teisines ir apmokestinimo problemas, susijusias su darbuotojų komandiravimu, pavyzdžiui, darbo sutarčių sudarymą, mokesčių mokėjimą, socialinės apsaugos reikalavimus ir kitus svarbius klausimus. Seminaro metu lektoriai pasidalins praktiniais patarimais ir gairėmis, kaip išvengti teisinių ir apmokestinimo problemų komandiravimo metu.

Seminare sužinosite:

 • Ar tinkamai apskaičiuojate ir taikote išlaidas pagal Vyriausybės nutarimą dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo?
 • Ar darbdaviui suteikta galimybė mažinti nustatyto dydžio dienpinigius? Ar galimas darbuotojo ir darbdavio susitarimas dėl dienpinigių mažinimo?
 • Ar darbuotojui vykstant dirbti į užsienį vis dar būtinas komandiruotės įsakymas?
 • Ar darbuotojas turi teisę atsisakyti vykti į komandiruotę, jei jam neišmokėtas avansas? Kokio dydžio avansas turi būti mokamas?
 • Kokio dydžio dienpinigius mokėti, kai darbuotojas vyksta per kelias užsienio šalis?
 • Kaip įforminti darbo sutartį, kad darbuotojams netektų užsienyje mokėti mokesčių?
 • Kada komandiruotė jau nebelaikoma komandiruote ir tenka apmokestinti išmokėtus dienpinigius?
 • Kokios komandiruotės išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį?
 • Kada reikia susigrąžinti užsienyje sumokėtą PVM?
 • Kada taikomos DK 107 str. 4 d. ir kada DK 144 str. nuostatos?

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10.00 – 11:30 val.)

 • Teisiniai klausimai, susiję su darbuotojų darbu užsienyje.
 • Darbo sutarčiai taikytinos teisės pasirinkimas.
 • Komandiruotės:
  • Naujoji ES komandiravimo direktyva;
  • Darbuotojų komandiravimo tvarka;
  • Komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygos;
  • Kada darbuotojo atsisakymas vykti į komandiruotę bus laikomas teisėtu?;
  • Garantijos komandiruojamiems darbuotojams;
  • Darbo užmokestis ir dienpinigiai;
  • Teismų praktika ir aktualios praktinės įžvalgos;
 • Kilnojamojo pobūdžio darbas.
 • Darbo tvarka ir turtinė komandiruotų darbuotojų atsakomybė.

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (11:30 – 16:30 val.)

 • Darbuotojų, kurie vyksta į užsienio komandiruotes, darbo sutarties ypatumai.
 • Rizika dėl darbo vietos įforminimo, kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje.
 • Dienpinigiai. Darbuotojų darbo užmokesčio dydžio ir MMA pakeitimų įtaka dienpinigių apmokestinimui.
 • Kada tarnybinė komandiruotė nebelaikoma komandiruote ir dėl to tenka apmokestinti išmokėtus dienpinigius?
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas.
 • Garantijos komandiruotės metu. Komandiruočių išlaidos:
  • Kelionės išlaidos;
  • Gyvenamojo ploto išlaidos;
  • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
  • Valiutos keitimo išlaidos;
  • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Avanso apyskaitos. Kelionės lapai.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių sąnaudų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
 • Dažniausiai daromų klaidų apmokestinant komandiruočių sąnaudas analizė ir rekomendacijos, kaip jų išvengti.