Neretai įmonė, įstaiga ar organizacija neišvengia situacijų, kai darbuotojai pažeidžia darbo tvarką, taip pat savo veiksmais sukelia materialinę žalą darbdaviui. Tokiais atvejais darbdavys yra priverstas atitinkamomis priemonėmis sudrausminti darbo tvarkos nesilaikančius darbuotojus. Susiklosčius tokiai situacijai yra itin svarbu teisingai pritaikyti tas teisės normas, kurios reguliuoja darbuotojų materialinės atsakomybės klausimus. Seminaro metu lektoriai pateiks aktualiausią ir naujausią teismų praktiką materialinės darbuotojų atsakomybės taikymo srityje, aptars, kaip padaryta žala turėtų būti parodoma finansinėje apskaitoje, ir atsakys į dalyvių klausimus.

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10.00–10.45 val.)

 • Darbuotojo turtinės atsakomybės pagrindai.
 • Darbuotojo pareigų, susijusių su įmonės turtu, apibrėžimas lokaliuose teisės aktuose.
 • Sąlygos mažinti darbuotojo padarytą žalą.

2 dalis. Auditorė, apskaitos ir mokesčių konsultantė Jurgita Navikienė. (10.45–12:15 val.)

 • Darbuotojų atsakomybės įforminimas – kaip tai padaryti efektyviai?
  • Darbo sutartyje;
  • Pareiginėje instrukcijoje;
  • Kituose dokumentuose.
 • Turto perdavimo darbuotojų atsakomybėn įforminimas ir monitoringas. Inventorizacija.
 • Padarytos žalos apskaita ir atskleidimas finansinėse ataskaitose.
 • Žalos atlyginimo įforminimas ir užregistravimas finansinėje apskaitoje.