Praėjus beveik dvejiems metams po naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo, darbdaviai ir darbuotojai jau gali daryti atitinkamas išvadas, kiek pagerėjo padėtis – tiek darbdavių, tiek darbuotojų. Viena vertus – tai lyg dvi skirtingų barikadų pusės, kita vertus – tiek darbdaviai, tiek darbuotojai siekia bendro tikslo, kad įmonių rezultatai būtų puikūs – taigi laimės ir vieni, ir kiti.

Maža to, jau ir Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pateikia vis daugiau savo apibendrinimų aktualiais darbo santykių klausimais. Ar reikia šią nuomonę žinoti ir taikyti? Žinoma!
Todėl seminaro metu aptarsime aktualius klausimus – darbo sutarties sudarymo, vykdymo, atostogų suteikimo ir kitus trimis aspektais: kaip tai reglamentuoja Darbo kodeksas, kokia yra geroji praktika ir kaip šiuos klausimus komentuoja VDI specialistai. Taip pat gilinsimės, kokie lokalūs teisės aktai (įmonių sukurtos ir patvirtintos tvarkos) reikalingi ir naudingi.
Ne mažiau svarbūs ir darbuotojų motyvavimo klausimai – nepamiršime ir jų.

Temos:

 • Vidutinis darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičius: kas jis toks ir kokias prievoles nustato?
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas ir kiti rašytiniai pranešimai darbuotojams. Lokalūs įmonės teisės aktai, susiję su darbo santykių ūkinių operacijų apskaita;
 • Naujausios VDI nuomonės darbo santykių klausimais apžvalga;
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Dėmesio – pakeista pavyzdinė darbo sutarties forma;
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos;
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą;
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą;
 • Pašalpos darbuotojams, kompensacijos;
 • Kitos darbuotojų pajamos iš darbdavio lėšų ir jų apmokestinimas. Rizika, kylanti iš ūkinių operacijų, susijusių su darbuotojų pajamomis natūra;
 • Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas: apskaita, apmokėjimas ir praktinės rekomendacijos;
 • Darbo komandiruotėje apskaita. Praktinis pavyzdys;
 • Vidutinio darbo užmokesčio, atostoginių ir atostoginių kaupinių skaičiavimo ypatumai nuo 2019 m.;
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai;
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas;
 • Mokesčių įstatymų taikymas darbo santykių apmokestinimui.
 • Mokesčių administravimo įstatyme nustatytos prievolės dėl sandorių su fiziniais asmenimis / darbuotojais.
 • Darbuotojų motyvavimas: kokios priemonės veiksmingiausios ir kiek tai kainuoja darbdaviui?