Darbo užmokestis neapsiriboja vien tik tipiniu mėnesinės algos apskaičiavimu. Neretai pasitaiko specifinių situacijų, kai būtina žinoti, kaip apskaičiuojamas VDU pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai, kai darbuotojas dirba pagal individualų darbo laiko režimą, kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, kaip teisingai vesti faktiškai dirbto laiko apskaitą ir įrodymų dokumentaciją bei gilintis į naujai iškylančias situacijas.

Nuolat atnaujinama ir keičiama darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka verčia apskaitą tvarkančius asmenis neatsilikti nuo pakeitimų, o kartais ir pasukti galvą, kokius reikalavimus taikyti.

Neteisingai apskaičiuotas darbo užmokestis ir išmokėtos per didelės sumos, dėl klaidingai pažymėto faktiškai dirbto laiko bei netinkamai pildomų darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių, nebus grąžinamos, tad apskaitą tvarkantys asmenys turi itin atsakingai sekti visus skaičiavimų reikalavimus ir jų pasikeitimus.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas ir kt.

Algas skaičiuojantis kolega turi išmanyti net ir alimentų indeksavimo klausimus.

Taigi, tik žinant visą darbo laiko režimų, darbo apmokėjimo formų kontekstą, galima sukurti labiausiai tinkančią darbo apmokėjimo sistemą konkrečioje įmonėje. Ir tuomet net kiekvienam darbuotojui – parinkti tokį darbo režimą, kad ir darbo laiko apskaita būtų nesudėtingas uždavinys. Tačiau tam reikia plataus spektro žinių – nuo Darbo kodekso išmanymo iki mokesčių įstatymų niuansų.

Aktualūs klausimai ir pakeitimai nuo 2022 m.:

 • 2022-06-01 įsigalioja GPMĮ pakeitimai, kuriais padidinamas mėnesio NPD dydis, turintis įtakos NPD formulei, jos koeficientui. 
 • 2022-07-01 įsigalioja nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius pagal numatytus kriterijus.
 • 2022-10-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, detaliau reglamentuojantys prastovų paskelbimo ir atšaukimo tvarką ir terminus bei dalinės prastovos apmokėjimą.
 • 2022-08-01 turėtų įsigalioti Darbo kodekso pakeitimai, susiję su vaiko priežiūros atostogomis, nemokamomis atostogomis, nemokamu laisvu laiku darbuotojui.
 • Kaip tai padaryti teisingiau, kad kuo mažiau bereikalingų klausimų kiltų 2023 metais, kai darbuotojai teiks metinę GPM deklaraciją ir VMI taikys MNPD.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi nutarimo Nr. 647 pakeitimo projektą, kuriuo siūloma įmonėms, turinčioms sąsajų su Ukraina ir dėl to patiriančioms finansinių sunkumų, atleisti nuo VSD įmokų mokėjimo nuo 2022-03-01 iki 2022-08-31, o pasibaigus minėtam laikotarpiui atidėti įsiskolinimų sumokėjimą. Taip pat siūloma neskaičiuoti PSD įmokų už Ukrainos piliečiams suteiktas nemokamas atostogas, kai jie atlieka piliečio pareigas savo šaliai.
 • Į ką reikia atsižvelgti skaičiuojant VDU, kaip jo skaičiavimą reglamentuoti kiekvienoje įstaigoje, kad kuo mažiau klausimų kiltų skaičiuojant ligos pašalpą darbdavio lėšomis, atostoginius?
 • 2022-07-01 turėtų įsigalioti užimtumo įstatymo pakeitimo projektas, įtvirtinantis iš užsienio pritrauktų darbuotojų sąlygas, kurioms esant, darbuotojui būtų suteikta teisė gauti atvykimo išmoką. Teisė išmokai gauti atsirastų ir darbdaviui, įdarbinusiam minėtą darbuotoją.
 • Seime yra užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriuo siūloma panaikinti kompensacijas darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą bei 2023-06-01 turėtų įsigalioti analogiški VSDĮ pakeitimai.
 • 2022-03-31 AVNT patvirtino ir paskelbė „Vidaus kontrolės organizavimas“ rekomendaciją, kuria siekia padėti nustatyti vidaus kontrolės priemones, susijusias su įmonės finansinės apskaitos organizavimu ir tvarkymu, ir sumažinti galimas rizikas bei išvengti klaidų.

Šie ir kiti pakeitimai, aktualūs darbo užmokesčiui ir jo apskaičiavimui, bus nagrinėjami seminaro metu.

 

Temos:

 • Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2022 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas. Pokyčiai nuo 2022-06-01 – ar perskaičiuosime NPD nuo metų pradžios? Kada geriau taikyti „senąją“ formulę?;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;
  • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai nuo 2022-07-01, įtrauktiems asmenims į II pakopos pensijų kaupimo sistemą;
  • Ligos pašalpų tvarkos pasikeitimas iš darbdavio lėšų nuo 2022-04-01.
  • Metinės GPM312 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai 2022 – ruoštis reikia jau šiandien.
 • Nuo 2022-04-01 darbdaviai už pirmąsias ligos dienas pašalpą darbuotojui moka visais atvejais.
 • Nauja vaiko priežiūros tvarka nuo 2022-08-01.
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą?
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Darbo komandiruotėje apskaita:
  • Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna?
  • Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami?
  • Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
  • Atostoginių ypatumai, kai darbo užmokestis apmokestinamas ir užsienyje, ir Lietuvoje.
 • Atostogos, vidutinis darbo užmokestis. Naujausia VDI dėl atostoginių apskaičiavimo, kai atostogos prasideda vieną mėnesį, o baigiasi – kitą.
 • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos. Darbo režimai: galima juos derinti tarpusavyje – naujausia VDI nuomonė.
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 • Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 • Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai. Darbuotojų grupavimas darbo apmokėjimo sistemoje. Galimybės.
 • Vidaus kontrolė darbo santykiuose – nauja prievolė nuo 2022-05-01.
 • Darbdavio pareiga informuoti dėl Lietuvoje įdarbintų ar atsiųstų laikinai dirbti užsieniečių.
 • Kompensacijos Ukrainos karo pabėgėliams. Subsidijos už įdarbintus ar sugrįžusius po tarnybos karo prievolininkus.
 • Darbo santykių apmokestinimo rizikų valdymas ir VMI atrankos patikrinimams kriterijai. Mokestinio tyrimo taisyklės.
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos.

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: