Kaip priimta kolektyvinė sutartis pakeitė sveikatos įstaigų darbuotojų apmokėjimo už darbą tvarką? Kaip keisis įstaigų vadovų darbo užmokestis ir jo skaičiavimas nuo 2019-09-01, priėmus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimus? Seminaro metu bus aptariama atlygio sistemų keitimas pagal naują tvarką ir darbo užmokesčio apskaitos ypatumai, taikomi apskaičiuojant sveikatos įstaigų darbuotojų atlygį.

Naujos medikų kolektyvinės sutarties taikymas ir skirtumai nuo Darbo kodekso. Kokios įvedamos naujos darbo sąlygos, kaip keisti atlygio sistemas ir kaip keičiasi darbo apmokėjimas?

Programa:

Kaip keitėsi sveikatos įstaigų darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2019-01-01:

 • Įstaigos personalo struktūra;
 • Darbo užmokesčio nustatymo reglamentavimas viešosiose įstaigose ir biudžetinėse įstaigose;
 • Darbo užmokesčio struktūra:
  • Pagrindinis darbo užmokestis: pastovioji ir kintamoji dalys;
  • Priedai;
  • Priemokos;
  • Premijos; vienkartinės piniginės išmokos.
 • Vadovų darbo užmokestis:
  • Nauja gydymo įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarka nuo 2019-09-01;
  • Kaip keičiasi vadovų darbo užmokesčio skaičiavimas?
 • Darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes:
  • Gydytojų darbo užmokestis;
  • Gydytojų rezidentų darbo užmokestis;
  • Slaugytojų darbo užmokestis;
  • Kitų darbuotojų darbo užmokestis.
 • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą;
 • Apmokėjimas už budėjimą;
 • Apmokėjimas už papildomų funkcijų vykdymą, neviršijant nustatytos darbo laiko normos;
 • Apmokėjimas už pavadavimą kito darbuotojo;
 • Premijavimo sistema;
 • Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas;
 • Atostoginių kaupinių ir atostoginių apskaita;
 • Materialinių pašalpų skyrimas;
 • Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą;
 • Kompensacijos už darbą kelyje apskaita.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:

 • GPM tarifo taikymas pagal pajamų dydį;
  • NPD formulės kitimas 2019–2021 m.;
  • PNPD dydžio keitimas ir taikymas;
  • Naujos išlaidų sumos, kurias asmuo galės atskaityti iš savo pajamų;
  • A ir B klasės pajamų pripažinimo naujovės.
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:
  • Darbo užmokesčio perskaičiavimas ir apmokestinimas VSD įmokomis;
  • Pajamų apmokestinimo socialinio draudimo įmokomis pakeitimai;
  • Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai.