Nuo 2019 m. pradžios mokesčių našta nuo darbdavio buvo perkelta darbuotojams. Pradėjus taikyti naujai įsigaliojusius teisės aktus, vis dar kyla nemažai klausimų dėl jų praktinio taikymo. Lietuvos įmonėse dirba ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir užsieniečiai. Fiziniai asmenys teikia įmonėms paslaugas ne tik pagal darbo sutartis, bet ir kitais pagrindais. Todėl įmonių buhalteriams aktualu žinoti, kaip apmokestinti ne tik darbo užmokestį, bet ir kitokias fizinių asmenų gaunamas iš įmonių pajamas.

 

Temos:

Darbuotojų darbo sąlygų aptarimas ir įgyvendinimas (pavyzdžių pateikimas):
• Darbo sutarties sudarymas, papildymas, keitimas, nutraukimas;
• Darbo užmokesčio nustatymas pagal darbuotojų grupes: bazinės pareiginės algos ir kintamosios dalies (priedų, priemokų, premijų);
• Darbo sutarčių keitimas dėl mokesčių reformos;
• Darbo vietos kaina.
Darbo užmokesčio sistemos parengimas (turinio pavyzdys). Į kokius klausimus būtina atsakyti rengiant darbo užmokesčio sistemą Darbo sutartyje sutartų darbo laiko normos ir darbo režimo įgyvendinimas:
• Darbo grafikų rengimas, keitimas, derinimas su darbuotojais;
• Faktiškai dirbto darbo laiko apskaita: darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas, sutartinių žymėjimų nustatymas (pavyzdžių pateikimas);
• Nukrypimų nuo normalaus darbo laiko fiksavimas ir apmokėjimas (pavyzdžių pateikimas);
• Darbo komandiruotėje apmokėjimo ypatumai (pavyzdžių pateikimas);
• Darbo kelyje apmokėjimo ypatumai (pavyzdžių pateikimas);
• Mokėjimai už pasyvų budėjimą (pavyzdžių pateikimas);
• o Apmokėjimas už dvi pirmas ligos dienas.
Susitarimo dėl nuotoliniu būdu dirbamo darbo įgyvendinimas (pavyzdžių pateikimas). Darbuotojų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu:
• NPD ir MNPD taikymo galimybės ir dydžiai 2019 m.;
• Gyventojų pajamos, kurios turi įtakos MNPD dydžiui;
• A ir B klasės pajamos;
• GPM tarifai 2019 m., mokesčių kreditas;
• Gyventojų galimybė sumažinti GPM už 2019 m. (pavyzdžių pateikimas);
• Darbuotojų užsieniečių pajamų apmokestinimas;
• Mažųjų bendrijų narių ir vadovų pajamų apmokestinimas;
• Ūkininkų pajamų apmokestinimas;
• Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas;
• Sportininkų ir atlikėjų pajamų apmokestinimas ir paslaugų teikimo juridiniam asmeniui reglamentavimas.
„Sodros“ nustatytų įmokų tarifai ir „grindys“ 2019 m.:
• Valstybinis socialinis draudimas;
• Privalomasis sveikatos draudimas;
• Įmokos į Garantinį fondą;
• Įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą;
• Savarankiškas PSD įmokų mokėjimas;
• Socialinio draudimo įmokų „grindys“;
• Lengvatos pirmajam darbui, kuri skirta jaunimo užimtumui skatinti, taikymas;
• Darbuotojų užsieniečių įmokos;
• Mažųjų bendrijų narių ir vadovų įmokos;
• Ūkininkų įmokos;
• Individualių įmonių savininkų įmokos;
• Sportininkų ir atlikėjų įmokos.
„Sodros“ nustatytų išmokų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo dydžiai 2019 m.:
• Motinystės išmoka;
• Tėvystės išmoka;
• Vaiko priežiūros išmoka.
Ilgalaikio darbo išmokos:
• Išmokų gavėjai;
• Išmokų dydžiai;
• Prašymo teikimas.
Išskaitų iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus naujovės. Mokesčių administravimo naujovės gyventojams.
Mokesčių administravimo naujovės gyventojams.
Pakeistos „Sodrai“ darbdavių teikiamos formos nuo 2019-01-01.
Nuo 2019-02-02 nauja SAM pranešimo Sodrai forma.