Kursų programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galima būtų sėkmingai taikyti apskaičiuojant darbo užmokestį, kompensacijas, komandiruotpinigius, skaičiuojant sukauptus atostoginius. 50 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams: darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymui, darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimui, finansinės atskaitomybės formų pildymui.

 • Nuo 2020-01-01 įsigaliojo pakeistas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis.
 • Nuo 2020-01-01 įsigaliojo Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai.
 • Nuo 2020-01-28 Įsigaliojo pakeitimai, susiję su darbuotojų atlygio už darbą komisijose skaičiavimu.
 • Nuo 2020-07-01 įsigaliojo nepanaudotų sukauptų atostogų ribojimai.

Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimo teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Šie kursai skirti Jums, jei:

 • dirbate viešajame sektoriuje,
 • norite įtvirtinti teorines ir praktines buhalterinės apskaitos žinias,
 • keičiate kvalifikaciją.

 


Temos:

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas.
 • Darbo užmokesčio nustatymas viešajame sektoriuje: valstybės tarnautojai, BĮ darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, VŠĮ darbuotojai.
 • Finansavimo šaltiniai ir dimensijos.
 • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų.
 • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų.
 • Sąsajos tarp darbo grafiko, darbo laiko apskaitos žiniaraščio ir darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščio, vadovo įsakymų, nedarbingumo pažymėjimų ir pan.
 • Darbo užmokesčio sudėtis; pastovioji ir kintamoji dalys, priedai, priemokos, premijos
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas („Sodros“ įmoka, GPM)
 • Atsiskaitymai su darbuotojais, „Sodra“, VMI.
 • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai.
 • Darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 • Darbo grafikų keitimas.
 • Darbas nuotoliniu būdu.
 • Atostoginių kaupimai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas.
 • Atostoginių rezervo nurašymas.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Kompensacijos darbuotojams.
 • Komandiruotpinigių apskaita.
 • Dienpinigiai, kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuoma. Dovanos darbuotojams.
 • Darbas kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbas ir darbas lauko sąlygomis.
 • Apmokėjimas už budėjimą.
 • Informacijos apie su darbo santykiais susijusias išmokas pateikimas finansinės atskaitomybės formose
 • Baigiamasis uždavinys.

Dėmesio! Dovana! Kiekvienas kursų dalyvis dovanų gauna knygą – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas