Šie darbo užmokesčio kursai skirti visiems įstaigų darbuotojams, skaičiuojantiems darbo užmokestį, kontroliuojantiems darbo apmokėjimo ar darbo santykių procedūras.

Per 15 akademinių valandų trukmės kursus aptarsime darbo užmokesčio formas ir sistemas, darbo užmokesčio sistemų būtinumą įstaigoje, darbo laiko apskaitą, darbo laiko režimus.

Kursų programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galima būtų sėkmingai taikyti apskaičiuojant darbo užmokestį, kompensacijas, komandiruotpinigius, skaičiuojant sukauptus atostoginius. 50 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams: darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymui, darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimui, finansinės atskaitomybės formų pildymui.

Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimo teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Šie kursai skirti Jums, jei:

 • dirbate viešajame sektoriuje,
 • norite įtvirtinti teorines ir praktines buhalterinės apskaitos žinias,
 • keičiate kvalifikaciją.

Temos:

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas.
 • Darbo užmokesčio nustatymas viešajame sektoriuje: valstybės tarnautojai, BĮ darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, VŠĮ darbuotojai. MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui.
 • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
 • Finansavimo šaltiniai ir dimensijos.
 • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų.
 • Sąsajos tarp darbo grafiko, darbo laiko apskaitos žiniaraščio ir darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščio, vadovo įsakymų, nedarbingumo pažymėjimų ir pan.
 • Darbo užmokesčio sudėtis; pastovioji ir kintamoji dalys, priedai, priemokos, premijos.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas („Sodros“ įmoka, GPM): 
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
 • Atsiskaitymai su darbuotojais, „Sodra“, VMI.
 • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai.
 • Darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 • Darbo grafikų keitimas.
 • Darbas nuotoliniu būdu.
 • Atostoginių kaupimai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA.
 • Atostoginių rezervo nurašymas.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Kompensacijos darbuotojams.
 • Komandiruotpinigių apskaita.
 • Dienpinigiai, kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuoma. Dovanos darbuotojams.
 • Darbas kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbas ir darbas lauko sąlygomis.
 • Apmokėjimas už budėjimą.
 • Informacijos apie su darbo santykiais susijusias išmokas pateikimas finansinės atskaitomybės formose.
 • Baigiamasis uždavinys.