Šie darbo užmokesčio kursai skirti visiems įstaigų darbuotojams, skaičiuojantiems darbo užmokestį, kontroliuojantiems darbo apmokėjimo ar darbo santykių procedūras. Kaip paskatinti arba premijuoti darbuotoją? Iš kur gauti lėšų? Ar premijos apmokestinamos ir ar traukti jas į vidutinio darbo užmokesčio (VDU) skaičiavimą? Kokie pakeitimai dienpinigių ir komandiruočių apmokėjimo srityse? 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2023-01-01 įsigalioja Darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimas, įtvirtinantis sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo normą taikomą vienam iš tėvų ar globėjų iki vaikui sukanka treji metai. Taip pat nuo minėtos datos įsigalioja ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pareigą įrengti vaiko kambarius įstaigose ar institucijose, kuriose dirba ne mažiau kaip 100 darbuotojų.

Per 15 akademinių valandų trukmės kursus aptarsime darbo užmokesčio formas ir sistemas, darbo užmokesčio sistemų būtinumą įstaigoje, darbo laiko apskaitą, darbo laiko režimus.

Kursų programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galima būtų sėkmingai taikyti apskaičiuojant darbo užmokestį, kompensacijas, komandiruotpinigius, skaičiuojant sukauptus atostoginius. 50 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams: darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymui, darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimui, finansinės atskaitomybės formų pildymui.

Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimo teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Šie kursai skirti Jums, jei:

 • dirbate viešajame sektoriuje,
 • norite įtvirtinti teorines ir praktines finansinės apskaitos žinias,
 • keičiate kvalifikaciją.

Temos:

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas.
 • Darbo užmokesčio nustatymas viešajame sektoriuje: valstybės tarnautojai, BĮ darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, VŠĮ darbuotojai. MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui.
 • Finansavimo šaltiniai ir dimensijos.
 • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų.
 • Sąsajos tarp darbo grafiko, darbo laiko apskaitos žiniaraščio ir darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščio, vadovo įsakymų, nedarbingumo pažymėjimų ir pan.
 • Darbo užmokesčio sudėtis; pastovioji ir kintamoji dalys, priedai, priemokos, premijos.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas:
  • Sodros“ įmokos;
  • GPM;
  • NPD ir MNPD formulės
  • Kaupimo į II pakopos pensijų fondo įmokų didėjimas 2022 m.
 • Atsiskaitymai su darbuotojais, „Sodra“, VMI.
 • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai.
 • Darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 • Darbo grafikų keitimas.
 • Darbas nuotoliniu būdu.
 • Atostoginių kaupimai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA.
 • Atostoginių rezervo nurašymas.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Kompensacijos darbuotojams.
 • Komandiruotpinigių apskaita.
 • Dienpinigiai, kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuoma. Dovanos darbuotojams.
 • Darbas kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbas ir darbas lauko sąlygomis.
 • Apmokėjimas už budėjimą.
 • Informacijos apie su darbo santykiais susijusias išmokas pateikimas finansinės atskaitomybės formose.
 • Baigiamasis uždavinys.