Darbo santykiai švietimo įstaigose pasižymi specifika dėl nuolat besikeičiančių sąlygų.

2021-11-08 pasirašyta atnaujinta Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis, kurioje numatyta skirti papildomai 12,49 proc. lėšų mokytojų, mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, taip pat mokslą ir studijas aptarnaujančių neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti nuo 2022-01-01. Taip pat 2021-10-22 pasirašyta 2022 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis, kuria numatyta didinti bazinį atlyginimo dydį bei numatyti papildomas poilsio dienas bei atostogas darbuotojams. 2021-11-15 pasirašyta nauja Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis, kuri įsigalios 2022-01-01 ir galios 3 metus.  Šioje sutartyje numatoma, kad sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems švietimo ir ugdymo įstaigose, kurie aptarnauja ugdytinius, nustatoma trumpesnė – 36 val. darbo savaitė ir suteikiamos didesnės – 40 darbo dienų kasmetinės atostogos; pridedamos papildomos atostogos už darbą, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų.

Seime yra užregistruotas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama padidinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus bei sumažinti disproporcijas tarp pedagoginių darbuotojų darbo laiko normų ir padidinti ankstyvojo ugdymo mokytojų netiesioginio darbo valandų skaičių.

Taip pat nuo 2022 metų didės MMA ir MVA dydžiai, kurie turės įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, o naujai užregistruotame GPMĮ projekte siūloma taikyti net dvi NPD formules, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo.

Kokie pajamų apmokestinimo tarifai ir NPD formulės bus taikomi 2021–2022 m. sandūroje? Ne mažiau aktualus ir atostoginių apskaičiavimas darbuotojams, atostogaujantiems metų sandūroje.

2021-10-12 įsigaliojo įsakymas „Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms, kuriame numatytas nepanaudotų lėšų grąžinimas.

VRM yra pateikusi dėl komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių pakeitimo projektą.

2021-11-01 įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, kuriuose dvigubai padidinama minimali bauda už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus, darbo laiko apskaitos pažeidimus.

Švietimo įstaigose pasitaiko ir nestandartinių situacijų, kurios neaptartos teisės aktuose. Tuomet sprendimas išspręsti konkretų klausimą dažniausiai įforminamas lokaliuose teisės aktuose. Kaip tokias tvarkas parengti efektyviai?

Atostogų suteikimo, atostoginių apskaičiavimo klausimai taip pat neretai kelia tam tikrų klausimų.

Šiuos ir kitus aktualius klausimus nagrinėsime šiame seminare.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:00-14:00 val.)

 • Lokaliniai darbo santykių reglamentai. Praktiniai patarimai.
 • Apmokėjimo už darbą formos ir sistemos švietimo įstaigose.
 • Darbo sutartis, jos sudarymo ypatumai. LR darbo kodeksas.
 • Darbo laikas. Įprastas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas.
 • Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas.
 • Garantijos ir kompensacijos.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai. Specifinės nuostatos, taikomos švietimo įstaigų darbuotojams dėl kasmetinių atostogų trukmės.
 • Atostogų rūšys ir jų apmokėjimas.
 • Darbo apmokėjimo ypatumai dirbant viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis. Prastova.
 • Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinė išmoka. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Atostoginių kaupinių sudarymas ir parodymas apskaitoje.
 • Kompensacijos tarnybinių komandiruočių metu. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
 • Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimo tvarka. NPD formulių taikymas nuo 2022 metų.

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (14:00-15:45 val.)

 • Bazinis dydis. Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas:
  • švietimo pagalbos specialistų;
  • mokytojų;
  • profesijų mokytojų;
  • mokytojų padėjėjų.
 • Priemokų skyrimo atvejai.
 • Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai metų sandūroje.
 • Apmokėjimas už papildomą darbą.
 • Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Kaip apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje?
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas. Darbuotojų testavimas.
 • Kam apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
 • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas.