Nuo 2022-01-01 didės MMA ir MVA dydžiai, kurie turės įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui. Nuo 2022-01-01 įsigalioja GPMĮ pakeitimai, pagal kuriuos taikysime dvi NPD formules, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo.

Kokie pajamų apmokestinimo tarifai ir NPD formulės bus taikomi 2021–2022 m. sandūroje? Ne mažiau aktualus ir atostoginių apskaičiavimas darbuotojams, atostogaujantiems metų sandūroje.

2022-01-01 įsigalioja Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimai, kuriais didinami minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, siekiant, kad kvalifikuotų darbuotojų minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.

Darbuotojams, vykdantiems projektinę veiklą, taikomos bendros darbo santykių taisyklės – dėl darbo laiko, darbo režimų ir kitos. Tačiau pasitaiko situacijų, kai projektų sąlygos ne visai atitinka Darbo kodekse numatytas garantijas darbuotojams. Kaip išspręsti šiuos nesuderintus klausimus ir nekiltų darbo ginčas?

2022-01-01 turėtų įsigalioti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo akeitimai, kurie pakeis tam tikrų „Sodros“ mokesčių ir išmokų skaičiavimo tvarką.

Aktualus VMI įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ nurodo, kad vis dar tęsiantis ekstremaliajai situacijai juridiniai asmenys savo darbuotojams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie vykdo ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus, gali mokėti iš paramos teikėjo gautų piniginių lėšų.

2022-05-01 turėtų įsigalioti Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, susiję su informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumu bei minimaliais patikimo mokesčių mokėtojų kriterijais.

2021-12-01 įsigalioja įsakymas „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pagal kurį VMI turės dar daugiau galių: galės atlikti mokėtojo veiklos stebėseną, apie kurią mokesčių mokėtojas nebus informuotas, turės teisę neribotam laikui vizituoti verslo subjektus ir iš mokesčių mokėtojų paimti ne tik apskaitos bei kitų dokumentų originalus, bet ir kompiuterinės apskaitos duomenis. Pagal naująsias taisykles mokestinis tyrimas gali iškart peraugti į mokestinį patikrinimą, kai mokesčių mokėtojui gali būti taikomos baudos.

Pelno nesiekiančiose įstaigose galima ir darbo santykių alternatyva – savanorių darbas. 2022-01-01 įsigalios Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai, kuriuose numatyta galimybė sudaryti savanoriškos veiklos sutartis su vadovais. Ką svarbu žinoti, kad savanorių darbas nebūtų traktuojamas kaip nelegalių darbuotojų? Kokios savanorių patiriamos išlaidos tinkamos kompensuoti?

Šiuos ir kitus aktualius klausimus nagrinėsime šiame seminare.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (13:00-16:30 val.)

 • Sudėtinės darbo užmokesčio dalys – sąvokų apibrėžimas ir taikymas apskaičiuojant padidintą apmokėjimą bei vidutinį darbo užmokestį.
 • Projektų darbo užmokestis – ypatumai dėl projektų sąlygų. Tačiau kaip įgyvendinti visus darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus?
 • Savanoriškas darbas – įforminimo ypatumai ir atskleidimas finansinėse ataskaitose.
 • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
 • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai.
 • Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai.
 • Sodros „grindys“ ir „lubos“. „Mažų atlyginimų“ papildomas apmokestinimas Sodros įmokomis.
 • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 • Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 • Darbo laiko planavimas ir apskaita. Nukrypimų apskaita.
 • Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas. Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA.
 • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Kiti režimai. Suminės darbo laiko apskaitos ypatumai.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas skirtingiems atvejams. Pagrindinio ir papildomų darbų VDU apskaitos niuansai.
 • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas.

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (16:30-17:15 val.)

 • Bazinis dydis. Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas.
 • Priemokų skyrimo atvejai.
 • Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai.
 • Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Kaip apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
 • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas.