Darbo užmokestis – pati jautriausia kiekvienos įmonės apskaitos ir mokesčių dalis ir tai lemia keletas priežasčių: įstatymų kaita bei darbuotojų lūkesčiai. Remiantis VDI duomenimis, dauguma prašymuose keliamų reikalavimų yra dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo. Siekiant išvengti ginčų ir konfliktų su darbuotojais privalu sekti bei žinoti teisės aktų pakeitimus, aktualius darbo užmokesčiui ir jo apskaičiavimui.

Aktualūs klausimai ir pakeitimai nuo 2022 m.:

 • Įsigaliojo VSDĮ pakeitimai, kuriais pakeista tam tikrų Sodros mokesčių ir išmokų skaičiavimo tvarka.
 • Pagal DK pataisas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.
 • Pasikeitė MMA, MVA ir VDU dydžiai, turintys tiesioginę įtaką GPM tarifui. 
 • Kaip tai padaryti teisingiau, kad kuo mažiau bereikalingų klausimų kiltų 2023 metais, kai darbuotojai teiks metinę GPM deklaraciją ir VMI taikys MNPD. Kokie pakeitimai metinėje GPM312 deklaracijose?
 • Į ką reikia atsižvelgti skaičiuojant VDU, kaip jo skaičiavimą reglamentuoti kiekvienoje įstaigoje, kad kuo mažiau klausimų kiltų skaičiuojant ligos pašalpą darbdavio lėšomis, skiriant premijas, kompensacijas už budėjimą ir panašiai?
 • Ar į visus pasikeitusius dydžius atsižvelgėme: papildomus pensijos draudimo įmokos tarifus, Sodros įmokų grindų didėjimą, atsižvelgiant į padidėjusį MMA ir Sodros lubų padidėjimą, atsižvelgiant į VDU.
 • 2022-01-15 įsigaliojo įsakymo Nr. V-238/A1-170 pakeitimai, kuriais suteikta galimybė NVSC išduoti elektroninį nedarbingumo pažymėjimą dėl privalomos saviizoliacijos. Kokiais atvejais toks pažymėjimas bus išduodamas? 

Jau kurį laiką galiojantys pakeitimai ir kontroliuojančių institucijų išaiškinimai:

 • 2021-11-01  įsigaliojo ANK pakeitimai, kuriais dvigubai padidinta minimali bauda už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos bei darbo laiko apskaitos pažeidimus.
 • 2021-12-01 įsigaliojo įsakymas Nr. VA-108, pagal kurį VMI įgijo daugiau galių.
 • 2021-12-09 įsigaliojo įsakymo Nr. V-614 pakeitimai, susiję su įmokų įskaitymu.
 • 2021-12-29 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinta galimybė vyresniems nei 29 metų asmenims sudaryti savanoriškos praktikos sutartis.
 • VMI išaiškinimas dėl darbuotojų maitinimo ir pavėžėjimo į darbą išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos.
 • VMI raštas, kuriame aiškinama apie mokestines prievoles, susijusias su automobilio naudojimu privatiems poreikiams.
 • VMI komentaras dėl pajamų natūra deklaravimo GPM312 deklaracijoje.
 • VDI išaiškinimai dėl darbo tarybų narių laiko, darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymo, atostoginių skaičiavimo, pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai bei specifinių premijų ir priedų išmokų atvejų.
 • VDI išaiškinimai dėl VDU: premijų už skirtingą periodą ir kitų išmokų įtraukimas į VDU skaičiavimą.

Šie ir kiti pakeitimai, aktualūs darbo užmokesčiui ir jo apskaičiavimui, bus nagrinėjami seminaro metu.

Temos:

 • Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2022-01-01 ir pereinamojo laikotarpio aktualijos:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • Išmokų darbuotojams apmokestinimas;
  • Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;
  • Pajamų apmokestinimas GPM gaunantiems pajamas iš autorinės veiklos;
  • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai;
  • Metinės GPM312 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai;
  • Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai nuo 2021-11-01.
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2022-01-01.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2022-01-01.
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą?
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Darbo komandiruotėje apskaita. Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna? Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami? Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
 • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
 • Nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos.
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 • Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 • Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai. Darbuotojų grupavimas darbo apmokėjimo sistemoje. Galimybės.
 • COVID ir kitos kompensacijos.
 • Darbo santykių apmokestinimo rizikų valdymas ir VMI atrankos patikrinimams kriterijai. Mokestinio tyrimo taisyklės nuo 2021-12-01.
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos.

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: