Nuo 2020-01-01 iš esmės keičiasi darbo apmokėjimo sistema viešajame sektoriuje. Nauja redakcija išdėstytas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas. Aktualu įstaigų vadovams ar už darbo apmokėjimo sistemas atsakingiems asmenims.

Įstatymo pakeitimu įtvirtinama:

 • Pareiga nustatyti darbo apmokėjimo sistemą ir padaryti ją prieinamą visiems darbuotojams susipažinti, jeigu nėra kolektyvinės sutarties;
 • Pakeistos vadovų ir pavaduotojų, administracijos ir struktūrinių padalinių pagrindinių vadovų, jų pavaduotojų, mentorių ir specialistų, bei kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastovios dalys;
 • Pareiga mokėti priemokas už pavadavimą;
 • Pareiga atlyginimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą ir darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų nustatyti darbo apmokėjimo sistemoje;
 • Nauja premijų skyrimo tvarka;
 • Nauja mentoriaus pareigybė;
 • Kiti aktualūs pakeitimai.

Naujovės aktualios:

Seminaro dalyviai sužinos:

 • Kaip sudaryti ir keisti darbo sutarties sąlygas.
 • Apie darbo užmokesčio sudėtį, mokėjimo formas ir sąlygas.
 • Darbo laiko apskaitos ypatumus.
 • Kaip ir kada skaičiuoti vidutinį darbo užmokestį.
 • Kaip susieti darbo užmokestį ir finansavimo sumas bei grynąjį turtą.


Temos:

 • Darbuotojų pareigybių sąrašas ir darbuotojų pareigybių aprašymai.
 • Darbo užmokesčio pastoviosios dalies nustatymas. Nacionalinės kolektyvinės sutarties įtaka darbo užmokesčio nustatymui. Kultūros ir meno darbuotojų, trenerių, pedagogų darbo užmokesčio nustatymo naujovės. Darbo sutarčių keitimas. A1, A2 lygių nustatymas ir apskaita.
 • Įstaigų vadovų darbo apmokėjimas ir vertinimas.
 • Papildomo darbo ir papildomų funkcijų apmokėjimas.
 • Mentorių darbo sutarčių sudarymas, perkėlimas, darbo apmokėjimas, atleidimas.
 • Darbuotojų vertinimas ir kintamosios dalies nustatymas.
 • Darbo užmokesčio apskaita ir apmokestinimas.  NPD taikymo naujovės, pajamų apmokestinimas GPM, kaupimas pensijai.
 • Apmokėjimas už pavadavimą. Darbuotojų perkėlimas.
 • Atostoginių apskaita, kaupimas, perkėlimas, nurašymas.
 • Priemokos darbininkams.
 • Darbo projekte apmokėjimas.