Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 680 dėl Valstybės ir Savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo pakeitimo, keičiasi komisijų narių atlyginimo skaičiavimas už darbą komisijose. Seminaro metu lektorė nagrinės, kaip keitėsi atlygio skaičiavimas, kokie nauji koeficientai taikomi ir kaip keičiasi darbo užmokesčio sistema. Taip pat bus aptariama, kaip nustatoma darbo užmokesčio kintamoji dalis, apmokėjimas už papildomą ir viršvalandinį darbą biudžetinių įstaigų darbuotojams.

 

Temos:

 • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo papildymas ir naujų nuostatų taikymas nuo 2019-07-06;
 • Komisijų narių atlygis už vieną dirbtą valandą komisijos ar Teisėjų garbės teismo posėdyje;
 • Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašas ir darbuotojų pareigybių aprašymai;
 • Darbo užmokesčio koeficiento nustatymas ir bazinio dydžio taikymas pareigybei;
 • Darbas keliose pareigose, etato sąvoka;
 • Kintamosios dalies nustatymas, taikymas;
 • Apmokėjimas už papildomą darbą;
 • Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas;
 • Darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas;
 • Žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos;
 • Nuotolinio darbo organizavimas;
 • Darbo užmokesčio sistemos atnaujinimas;
 • Darbo sutarčių pakeitimas.