Darbo ginčų komisijoje nagrinėjami ginčai dėl darbo užmokesčio statybos sektoriuje sudaro beveik 21 proc. visų darbo ginčų dėl neišmokėto darbo užmokesčio. Dėl to buvo priimti ir 2021-11-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, kuriais yra numatyta subsidiari rangovo atsakomybė darbuotojui, kuris dirba darbus, numatytus statybos įstatyme. Atkreiptinas dėmesys, kad rangovui numatoma atsakomybė ne tik už darbo užmokesčio savalaikį išmokėjimą darbuotojui, tačiau ir už kitus su darbo užmokesčiu susijusius mokėjimus, tokius kaip viršvalandinis darbas, darbas šventinėmis dienomis, naktį ar poilsio dieną. Statybos įmonėms ir rangovams svarbu aptarti šias atsakomybes rangos sutartyje, tinkamai jas įforminti, kad būtų išvengta ginčų dėl atsakomybės darbuotojams.

Taip pat, nuo 2021-08-01 įsigalios Darbo kodekso pakeitimai, kuriais keičiami reikalavimai užsienio darbdaviams, kurie komandiruoja savo darbuotojus į LT. 

Nuo 2022-01-01 startuoja statybininkų identifikacijos sistema, kuria planuojama kontroliuoti ir tvarkyti statybos darbus vykdančio asmens darbo laiko apskaitą bei kitus susijusius duomenis, todėl šie asmenys privalės turėti statybininko saugos tapatybės identifikavimo kortelę (SID).  

Temos:

Rugsėjo 30 d. Lektorė Jurgita Venckutė – Darbo teisės aktualijos statybų sektoriuje nuo 2021-11-01 ir 2022-01-01

  • Darbo kodekso naujovės nuo 2021-08-01 ir 2021-11-01.
  • Statybininko identifikacijos sistema nuo 2022-01-01.
  • COVID-19 teisinės aktualijos.
  • Nelegalus darbas ir kitos teisinės rangovų rizikos.
  • Užsieniečių įdarbinimo klausimai.
  • Darbuotojų komandiravimas į užsienį.
  • Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos.
  • Darbuotojo turtinės atsakomybės klausimai.
  • Darbo sutarties keitimo ir nutraukimo procedūros.