Keičiantis įmonės savininkams, jau dirbantys darbuotojai atsiduria kryžkelėje – ar toliau galės tęsti darbą? Darbo kodeksas numato apribojimų – kada negalima atleisti darbuotojų ir kiek laiko po reorganizacijos ar kitų struktūrinių pakeitimų privaloma išlaikyti darbuotojus. Geri darbuotojai visada vertinami bet kurių darbdavių, todėl ne mažiau svarbus ir „emocinis“ darbuotojų palaikymas, vykstant savininkų pokyčiams įmonėje, todėl pakankamai dėmesio tenka skirti ir informavimo klausimams. Būna ir taip, kad šalys susitaria, jog geriausias sprendimas gali būti darbuotojo atleidimas.

Šie klausimai bus aptariami seminaro metu, iliustruojant praktiniais pavyzdžiais. Žinoma, bus atsakyta ir į dalyvių klausimus.

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas.

  • Verslo dalies perdavimas ir reorganizavimas – kokie skirtumai?
  • Darbo santykių likimas įvykus verslo dalies perdavimui ar reorganizavimui;
  • Darbuotojų garantijų perkėlimas ir pokyčių įforminimas;
  • Ginčai, susiję su verslo dalies perkėlimu. 

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė.

  • Kokią įtaką darbo santykiams turi darbdavio reorganizavimas, verslo perdavimas ir restruktūrizavimas?
  • Darbuotojų atleidimas, kai keičiasi savininkai. Galimybės ir rizikos.
  • Informavimas: juridinis ir „emocinis“.
  • Sukauptų nepanaudotų atostogų perkėlimas. Kitos kompensacijos darbuotojams.
  • Darbo sutarčių keitimas – kokius punktus koreguoti?