Po Švedijos parlamento pritarimo, jau kurį laiką Švedijoje pradėta taikyti ekonominio darbdavio koncepcija. Dėl to daugeliui trumpą laiką dirbančių darbuotojų ir verslo keliautojų atsiras Švedijos mokestinė prievolė. Jų užsienio darbdavys turės užsiregistruoti Švedijos mokesčių agentūroje (švedų k. Skatteverket).

Pagal dabartinius Švedijos mokesčių įstatymus naudojama oficiali darbdavio samprata. Tai reiškia, kad vertinimas, kas laikomas darbdaviu, pagrįstas tuo, kas iš tikrųjų moka darbuotojo atlyginimą. Įvedant vadinamąją ekonominio darbdavio koncepciją, vietoj to bus atsižvelgta į keletą kitų kriterijų, pvz.: kam dirbama, kas atsakingas už darbuotojo riziką ir rezultatą, kas prisiima išlaidas ir kas duoda nurodymus darbuotojui. Tai turės įtakos nustatant, ar užsienio darbuotojai Švedijoje turi mokėti mokesčius už čia atliktą darbą. Svarbu paminėti, kad bus numatytos ir ekonominio darbdavio koncepcijos taikymo ribos ir išimtys.

Šiuos ir kitus aktualius Švedijos mokesčių pakeitimus, darbuotojų komandiravimo į Švediją klausimus Jums pristatys auditorė Jurgita Navikienė ir buhalterinės apskaitos įmonių grupės Contus įkūrėjas Marius Buivydas.

Temos:

1 dalis. Auditorė – Jurgita Navikienė. Darbas užsienyje – naudos ir rizikos (10.00-12.00 val.)

 • Darbuotojų, kurie vyksta į komandiruotes, darbo sutarties ypatumai.
 • Rizika dėl darbo vietos įforminimo, kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje.
 • Dienpinigiai.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimo užsienyje momentas. Kada galima nebeskaičiuoti mokesčių nuo darbo santykių pajamų Lietuvoje.
 • Kada tarnybinė komandiruotė nebelaikoma komandiruote ir dėl to tenka užsienyje apmokestinti išmokėtus dienpinigius?
 • Garantijos komandiruotės metu. Komandiruočių išlaidos:
  • Kelionės išlaidos;
  • Gyvenamojo ploto išlaidos;
  • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
  • Valiutos keitimo išlaidos;
  • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Avanso apyskaitos. Kelionės lapai.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių sąnaudų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

2 dalis. Buhalterinės apskaitos įmonės Contus įkūrėjas – Marius Buivydas (12.45-14.30 val.)

 • Lietuvos-Švedijos mokesčių sutartis – OECD modelis. Švedijos mokestinių įstatymų sukuriamos prievolės.
 • Apmokestinamų pajamų rūšys Švedijoje – darbas, kapitalas, verslas, socialinis mokestis.
 • Gyventojų pajamų mokestis (darbas):
  • Ekonominio darbdavio samprata nuo 2021-01-01;
  • Kada ir kam atsiranda prievolė mokėti mokesčius nuo darbo užmokesčio ir lietuviškų dienpinigių? Ar lietuviški dienpinigiai laikomi dienpinigiais Švedijoje?
  • Pajamos natūra;
  • Kas išskaičiuoja ir moka mokesčius – darbdavys ar darbuotojas?
  • Kokie mokesčiai taikomi darbo santykių apmokestinimui ir kokie tarifai?
 • Pridėtinės vertės mokestis:
  • Kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju darbdaviui iš Lietuvos, kai komandiruoja savo darbuotojus į Švediją?
  • Nuolatinė buveinė PVM prasme.
 • Socialinė įmoka:
  • Pagrindinės švediškos Sodros taisyklės.
  • Kiek laiko reikia išdirbti, kad darbuotojas iš Lietuvos gautų „švedišką“ pensiją?
  • Kokios socialinės garantijos taikomos darbuotojui, nuo kurio algos yra mokami mokesčiai Švedijoje?
 • Pelno mokestis:
  • Nuolatinė buveinė Švedijoje. Lietuvos- Švedijos mokesčių sutarties praktika. Ypatinga taikymo praktika statybų srityje.
  • Kada atsiranda prievolė mokėti pelno mokestį Švedijoje?
 • Kiti praktiniai dalykai:
  • Kokios dar yra valstybės nustatytos pareigos (darbo inspekcija ir t.t.)?
  • Kokių Švedijos darbo įstatymo normų Jums reikia laikytis?
  • Kaip registruotis mokesčių mokėtoju?
  • Kokią praktiką taiko Švedijos mokesčių administratorius, tikrindamas įmones iš Lietuvos, komandiruojančias savo darbuotojus į Švediją.
  • Kaip rasti buhalterį? Buhalterinių įmonių licencijavimas.
  • Vadovo asmeninė ekonominė ir baudžiamoji atsakomybė už nesumokėtus mokesčius.