Tarp Lietuvos-Norvegijos apmokestinimo klausimus reguliuoja OECD dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Norvegijoje apmokestinamosios pajamos yra darbo pajamos, kapitalo pajamos, verslo pajamos, turto apmokestinimas, darbuotojo ir darbdavio socialiniai mokesčiai. Kaip nesuklysti vadovaujantis sutarties nuostatomis? Kokie probleminiai klausimai kyla vykdant mokestines prievoles?

Socialinės garantijos neatsiejamos nuo darbo santykių. Kokios jos Norvegijoje? Ką reikėtų žinoti perkeliant darbuotojus į Norvegiją ar grąžinant į Lietuvą? Kokie yra darbo santykių reguliaciniai skirtumai?

Visa tai ir veiklai aktualius Norvegijos mokesčių įstatymus Jums pristatys auditorė Jurgita Navikienė ir buhalterinės apskaitos įmonių grupės Contus įkūrėjas autorizuotas Norvegijos buhalteris Marius Buivydas.

Temos:

1 dalis. Lektorius - Marius Buivydas (10:00-12:00 val.)

 • Lietuvos-Norvegijos mokesčių sutartis – OECD modelis. Norvegijos mokestinių įstatymų sukuriamos prievolės.
 • Apmokestinamų pajamų rūšys Norvegijoje– darbo pajamos, kapitalo pajamos, verslo pajamos, turto apmokestinimas, darbuotojo ir darbdavio socialiniai mokesčiai
 • Darbo pajamų apmokestinimas:
  • Kada ir kam atsiranda prievolė mokėti mokesčius nuo darbo užmokesčio ir lietuviškų dienpinigių? Ar lietuviški dienpinigiai laikomi dienpinigiais Norvegijoje?
  • Ekonominio darbdavio sąvoka Norvegijoje;
  • Pajamos natūra;
  • Kas išskaičiuoja ir moka mokesčius – darbdavys ar darbuotojas?
  • Kokie mokesčiai taikomi darbo santykių apmokestinimui ir kokie tarifai?
  • ”Laiptuoto“ mokesčio sąvoka.
 • Kapitalo pajamų apmokestinimas:
  • Dividendų apmokestinimas;
  • Turto vertės prieaugio apmokestinimas;
  • Nekilnojamo turto pajamų apmokestinimas.
 • Pridėtinės vertės mokestis:
  • Kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju darbdaviui iš Lietuvos, kai komandiruoja savo darbuotojus į Norvegiją?
  • Nuolatinė buveinė PVM prasme.
 • Socialinė įmoka:
  • Pagrindinės norvegiškos Sodros taisyklės.
  • Kiek laiko reikia išdirbti, kad darbuotojas iš Lietuvos gautų „norvegišką“ pensiją?
  • Kokios socialinės garantijos taikomos darbuotojui, nuo kurio algos yra mokami mokesčiai Norvegijoje?
 • Pelno (verslo pajamų) mokestis:
  • Nuolatinė buveinė Norvegijoje. Lietuvos- Norvegijos mokesčių sutarties praktika. Ypatinga taikymo praktika statybų srityje.
  • Kada atsiranda prievolė mokėti pelno mokestį Norvegijoje?
  • Kaip yra individualioms įmonėms? Socialinis mokestis individualioms įmonėms.
 • Kiti praktiniai dalykai:
  • Kokios dar yra valstybės nustatytos pareigos (darbo inspekcija ir t.t.)?
  • Kokių Norvegijos darbo įstatymo normų Jums reikia laikytis?
  • Valstybinė statybininkų kortelių sistema;
  • Kaip registruotis mokesčių mokėtoju?
  • Kokią praktiką taiko Norvegijos mokesčių administratorius, tikrindamas įmones iš Lietuvos, komandiruojančias savo darbuotojus į Norvegiją.
  • Kaip rasti buhalterį? Buhalterinių įmonių licencijavimas.
  • Vadovo asmeninė ekonominė ir baudžiamoji atsakomybė už apskaitos vedimą ir/arba nesumokėtus mokesčius.

2 dalis. Auditorė - Jurgita Navikienė. Darbas užsienyje - naudos ir rizikos (12:45-14:30 val.)

 • Darbuotojų, kurie vyksta į komandiruotes, darbo sutarties ypatumai.
 • Rizika dėl darbo vietos įforminimo, kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje.
 • Dienpinigiai.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimo užsienyje momentas. Kada galima nebeskaičiuoti mokesčių nuo darbo santykių pajamų Lietuvoje.
 • Kada tarnybinė komandiruotė nebelaikoma komandiruote ir dėl to tenka užsienyje apmokestinti išmokėtus dienpinigius?
 • Garantijos komandiruotės metu. Komandiruočių išlaidos:
  • Kelionės išlaidos;
  • Gyvenamojo ploto išlaidos;
  • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
  • Valiutos keitimo išlaidos;
  • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Avanso apyskaitos. Kelionės lapai.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių sąnaudų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.