Darbo teisė buhalteriams – „kietas riešutėlis“. Tačiau tiek, kiek tai susiję su buhalteriniais darbais – darbo laiko fiksavimu, darbo užmokesčio skaičiavimu, atostogų suteikimu ir siuntimu į komandiruotes – tai neišvengiama. Šio seminaro metu analizuosime darbo santykių klausimų problematiką tiek iš teisininko perspektyvos, tiek iš auditoriaus pozicijos. Remiantis teismų sprendimais ir gerosios praktikos pavyzdžiais padėsime seminaro dalyviams kritiškai pažvelgti į Jūsų įmonės darbo santykių reglamentavimą ir rasti tinkamiausius sprendimus sudėtingoms situacijoms.

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10.00–11.30 val.)

 • Bendrųjų DK įtvirtintų principų taikymas kasdieniame darbe.
 • Darbo sutarties sudarymas: įžvalgos dėl darbo sutarties sąlygų.
 • Susitarimai su darbuotoju: konfidenciali informacija, nekonkuravimas, mokymosi išlaidų atlyginimas.
 • Darbo sutarties vykdymas: darbo sutarčių keitimai, prastovos ir kt.
 • Darbo sutarties nutraukimas:
  • Darbuotojo iniciatyva esant svarbioms priežastims ir jų nesant;
  • Šalių susitarimu;
  • Darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės ir jai esant;
  • Darbdavio valia.

2 dalis. Auditorė, apskaitos ir mokesčių konsultantė Jurgita Navikienė. (11.45–13:15 val.)

 • Darbo laiko apskaita – vienas iš svarbiausių darbų. Galimos rizikos dėl netinkamai pažymėto darbo laiko.
 • Darbo užmokesčio reglamentavimas darbo sutartyje ir darbo apmokėjimo sistemoje ir jų suderinamumas. Problematika, kai nepakankamai reglamentuotos sudėtinės darbo užmokesčio dalys?
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo principai. Lokalių teisės aktų poreikis nereglamentuotiems atvejams.
 • Komandiruočių apskaita. Sudėtingi ir problemiški atvejai dėl mokesčių mokėjimo užsienyje.
 • Atostogų suteikimo klausimai: kasmetinės, papildomos ir pailgintos; darbo dienomis ar savaitėmis; vidutinio darbo užmokesčio problematika.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų taisymas ir išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Darbuotojų motyvavimas piniginėmis ir nepiniginėmis priemonėmis.