Suminę darbo laiko apskaitą visai pagrįstai vadiname sudėtingiausia darbo užmokesčio skaičiavimo dalimi. Taip yra todėl, kad nėra patvirtinta jokia konkreti darbo užmokesčio skaičiavimo metodika, taip pat yra nemažai pasirinkimų ne tik skaičiuojant mėnesinį darbo užmokestį, bet ir atlyginant už viršvalandinį darbą bei už neišdirbtą darbo laiką. O kur dar dažna įstatymų ir darbo kodekso kaita.

Neteisingai apskaičiuotas darbo užmokestis ir išmokėtos per didelės sumos, dėl klaidingai pažymėto faktiškai dirbto laiko bei netinkamai pildomų darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių, nebus grąžinamos, tad buhalteriai turi itin atsakingai sekti visus skaičiavimų reikalavimus ir jų pasikeitimus.

2022-06-01 įsigaliojo GPMĮ pakeitimai, kuriais padidintas mėnesio NPD dydis, turintis įtakos NPD formulei, jos koeficientui. Pakeitimai taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

2022-07-01 įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius pagal numatytus kriterijus.

2022-08-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, susiję su vaiko priežiūros atostogomis, nemokamomis atostogomis, nemokamu laisvu laiku darbuotojui, taip pat keičiantis terminuotos darbo sutarties, susitarimo dėl išbandymo, komandiruočių dokumentų, ne viso darbo laiko ir nuotolinio darbo reglamentavimą. Taip pat 2022-08-01 turėtų įsigalioti ir atnaujinta pavyzdinės darbo sutarties forma.

2022-11-01 įsigalioja DK pakeitimai, kuriais sumažės bazinio darbo užmokesčio kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Taip pat 2023-06-01 įsigalioja ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą. 

2023-01-01 įsigalioja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudaromos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, o taip pat įtvirtinamos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiems tėvams.

Svarbu pažymėti, kad, taikant suminę darbo laiko apskaitą skirtingą veiklą vykdančiose įmonėse, yra nemažai skirtumų. Kaip teisingai pritaikyti konkretų  darbo laiko apskaitos režimą  atsižvelgiant į įmonės poreikius?

Ne mažiau sunkumų kelia ir atostogų suteikimas tokiems darbuotojams – savaitėmis ar darbo dienomis? Kaip apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį sumininkui?

Atkreiptinas dėmesys į jau kurį laiką galiojančius administracinių nusižengimų kodekso pakeitimus, kuriuose dvigubai padidinta minimali bauda už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus, darbo laiko apskaitos pažeidimus.

Seminare sužinosite:

 • Aktualiausius teisės aktų pakeitimus;
 • Kaip taikyti suminę darbo laiko apskaitą skirtingą veiklą vykdančiose įmonėse?
 • Skirtumus ir konkrečias taikymo taisykles įmonėse, kur taikoma suminė darbo laiko apskaita;
 • Ar sprendimas keisti darbo (pamainų) grafikuose įprastai nustatomą darbo laiką visiems darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą laikomas darbo sutarties pakeitimu?
 • Ar pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbantiems darbuotojams prieššventinę dieną darbo laikas turi būti trumpinamas viena valanda?
 • Kaip mokėti tokiam darbuotojai ligos išmoką? Jei darbuotojas dirba keliose darbovietėse, kuris darbdavys turi mokėti už 2 pirmas nedarbingumo dienas?
 • Direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų taikymo ypatumus.

Temos:

 • Darbo užmokesčio aktualijos 2022 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas. Pokyčiai nuo 2022-06-01 – ar perskaičiuosime NPD nuo metų pradžios? Kada geriau taikyti „senąją“ formulę?
  • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai nuo 2022-07-01, įtrauktiems asmenims į II pakopos pensijų kaupimo sistemą.
  • Metinės GPM312 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai 2022 – ruoštis reikia jau šiandien.
  • Ligos pašalpų tvarkos pasikeitimas iš darbdavio lėšų nuo 2022-04-01.
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
  • Išmokų darbuotojams apmokestinimas.
  • Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.
 • Pagrindiniai suminės darbo laiko apskaitos principai: galimybės pasirinkti įvairias darbo užmokesčio skaičiavimo metodikas:
  • Darbų, dirbamų pagal suminę darbo laiko apskaitą, apmokėjimas. Kaip skaičiuoti darbo užmokestį, kai nėra patvirtintos jokios skaičiavimo metodikos?
  • Netipiniai darbo laiko paskirstymo atvejai ir galimybės.
  • Probleminiai klausimai:
   • Suminis darbo laikas švenčių bei poilsio dienomis: kaip teisingai apmokėti už darbą?
   • Suminė darbo laiko apskaita ir paros, savaitės nepertraukiamojo poilsio ypatumai;
   • Suminė darbo laiko apskaita ir viršvalandiniai darbai;
   • Suminės darbo laiko apskaitos taikymas ir budėjimo ypatumai.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo prievolės ir galimybės:
  • Suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymas. Sudarytų grafikų keitimas;
  • Norminių aktų, susijusių su sumine darbo laiko apskaita, apžvalga. Ypatumai skirtingų ūkio šakų įmonėse;
  • Faktiškai dirbto laiko žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Būtinybė nustatyti tabelio pildymo tvarką kiekvienoje įmonėje. Įrodymai apie faktiškai dirbtą laiką kituose (ne buhalteriniuose) dokumentuose;
  • Suminės darbo laiko apskaitos darbo grafikų koregavimas darbuotojui neatvykus į darbą.
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, kai įmonėje taikoma suminė darbo laiko apskaita:
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas: dažniausiai daromų klaidų apžvalga;
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas. Atostoginių kaupinių registravimo būtinumas. Atostogų reglamentavimas Darbo kodekse;
  • Įvairių kompensacijų apskaičiavimas. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimo tvarka;
  • Kilnojamojo pobūdžio darbo problematika taikant suminę darbo laiko apskaitą;
  • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Darbuotojai dirba sekmadienį. Ar taikyti suminę darbo laiko apskaitą?
 • VDI nuomonė dėl suminės darbo laiko apskaitos. Kaip modifikuoti suminės darbo laiko apskaitos taisykles pagal įmonės / įstaigos poreikius?
 • Fizinių darbo aplinkos veiksnių įtaka darbo laikui.
 • Sutrumpintos darbo laiko normos, numatytos Darbo Kodekse, tam tikroms darbuotojų grupėms.
 • Darbdavio pareiga informuoti dėl Lietuvoje įdarbintų ar atsiųstų laikinai dirbti užsieniečių.
 • Nepatikimas mokesčių mokėtojas – kaip juo netapti dėl neteisingai taikomos suminės darbo laiko apskaitos?
 • Taikomos darbo užmokesčio tvarkos aprašymas:
  • Lokaliniai teisės aktai – darbo ginčų prevencija;
  • Apmokėjimo sistemos rengimo rekomendacijos.
 • Klausimų-atsakymų sesija.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: