Darbo užmokestį sudaro ne tik pareiginis atlyginimas ar valandinis įkainis, tačiau ir priedai, priemokos ir kt., nustatyti pagal įstaigos patvirtintą ar darbo sutartyje numatytą darbo apmokėjimo sistemą. Apskaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį už darbą poilsio ir švenčių dienomis, įskaičiuojamos visos užmokesčio dalys, kurių apskaičiavimas kartais tampa nemenku iššūkiu.

Atkreiptinas dėmesys į VDI pateiktus išaiškinimus dėl darbo tarybų narių laiko, kurį jie skiria tarybos veiklai apmokėjimo, dėl vidutinio darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymo, dėl atostoginių skaičiavimu, pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai bei dėl specifinių premijų ir priedų išmokų atvejų.

Svarbu paminėti, kad 2023-01-01 įsigalioja Darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimas, įtvirtinantis sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo normą taikomą vienam iš tėvų ar globėjų iki vaikui sukanka treji metai. Taip pat nuo minėtos datos įsigalioja ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pareigą įrengti vaiko kambarius įstaigose ar institucijose, kuriose dirba ne mažiau kaip 100 darbuotojų.

Kaip apskaičiuoti darbo užmokestį už viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis? Kada, kaip ir iš kokių lėšų mokėti? Kada gali būti skiriami viršvalandžiai? Kokie galimi viršvalandinių darbų apribojimai? Kaip paskatinti arba premijuoti darbuotoją? Iš kur gauti lėšų? Ar premijos apmokestinamos ir ar traukti jas į vidutinio darbo užmokesčio (VDU) skaičiavimą? Atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus sužinokite seminaro metu.

Temos:

 • Norminiai aktai, reglamentuojantys darbo laiko apskaitą. Praktiniai taikymo pavyzdžiai.
 • Nukrypimai nuo darbo grafiko:
  • Apmokėjimas už darbą šventinę dieną arba naktį:
   • Nuo kokios bazės skaičiuoti?
   • Kas ir kada turi tokias valandas pažymėti?
   • Ką daryti, jei tam nėra numatyta lėšų?
  • Apmokėjimas už darbą poilsio metu:
   • Kada toks darbas yra draudžiamas?
   • Nuo kokios bazės skaičiuoti?
   • Kas ir kada turi tokias valandas pažymėti?
  • Sutarti viršvalandžiai ir „aritmetiniai“ – kaip juos atskirti:
   • Nuo kokios bazės skaičiuoti?
   • Kas ir kada turi tokias valandas pažymėti?
 • Nukrypimo valandų perkėlimas prie atostogų – kas būtent perkeliama ir kaip už tai apmokama?
 • Ar valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, apmokama vienodai?
 • Kas atsakingas už rezultatą?

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus: