Darbo laiko apskaitos ypatumai, kai darbuotojas dirba švenčių dieną, naktį, poilsio metu, viršvalandžius – kada, kaip ir iš kokių lėšų mokėti?

Nuo 2021-07-15 įsigaliojo Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, kuriais patikslinta, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą valstybės tarnautojams mokama Darbo kodekso 144 straipsnio 1–5 d. nustatyta tvarka. VDI šiuo pagrindu atnaujino Rekomendaciją dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo.

2021-10-06 VMI paskelbė išaiškinimą dėl darbuotojų maitinimo ir pavėžėjimo į darbą išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos.

Nuo 2022-01-01 didės MMA ir MVA dydžiai, kurie turės įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui.

2022-01-01 įsigalioja Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymo pakeitimai, kuriais patvirtinamas 181 euro pareiginės algos bazinis dydis, kuris, palyginti su šiuo metu galiojančiu pareiginės algos baziniu dydžiu, didinamas 2,3 procento.

Taip pat nuo 2022-01-01 įsigalioja Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimai, kuriais didinami minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, siekiant, kad kvalifikuotų darbuotojų minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.

Seminaro metu lektorė supažindins ir su 2021-09-09 bei 2021-11-11 ESTT sprendimais, kuriuose išaiškinama dėl budėjimo laiko atribojimo nuo darbo ir poilsio laiko.

Temos:

 • Norminiai aktai, reglamentuojantys darbo laiko apskaitą. Praktiniai taikymo pavyzdžiai.
 • Nukrypimai nuo darbo grafiko:
  • Apmokėjimas už darbą šventinę dieną arba naktį:
   • Nuo kokios bazės skaičiuoti?
   • Kas ir kada turi tokias valandas pažymėti?
   • Ką daryti, jei tam nėra numatyta lėšų?
  • Apmokėjimas už darbą poilsio metu:
   • Kada toks darbas yra draudžiamas?
   • Nuo kokios bazės skaičiuoti?
   • Kas ir kada turi tokias valandas pažymėti?
  • Sutarti viršvalandžiai ir „aritmetiniai“ – kaip juos atskirti:
   • Nuo kokios bazės skaičiuoti?
   • Kas ir kada turi tokias valandas pažymėti?
 • Nukrypimo valandų perkėlimas prie atostogų – kas būtent perkeliama ir kaip už tai apmokama?
 • Ar valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, apmokama vienodai?
 • Kas atsakingas už rezultatą?