Darbo užmokestis – jautriausia kiekvienos įmonės apskaitos ir mokesčių dalis, nes padarytos klaidos labai greitai būna išaiškintos. Maža to, nepatenkinti darbuotojai gali kreiptis net į Darbo ginčų komisiją, jeigu su darbdaviu nepavyksta susitarti geruoju.

Kita problema – klaidų gali pasitaikyti ir skaičiuojant darbo užmokestį arba netinkamai taikant Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas, todėl pirmiausia reikėtų deramą dėmesį skirti darbo laiko apskaitai, o vėliau – tinkamai apskaičiuoti darbo užmokestį, ypač teisingai apskaičiuoti padidintą apmokėjimą už nukrypimus nuo normalių darbo laiko sąlygų – naktinį, viršvalandinį, darbą poilsio ar švenčių dieną. Pasitaiko ir klaidų, kurias detaliai aptarsime seminaro metu.

Temos:

1 dalis. Advokatas,  doc. dr. Tomas Bagdanskis (10:00-10:45)

 • Darbo poilsio ir švenčių dieną, naktinio ir viršvalandinio darbo teisinio reguliavimo ypatumai.
 • Aktuali teismų praktika ir praktiniai patarimai.

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:45-12:15)

 • Darbo laiko apskaita, kai dirbama poilsio, švenčių dieną, naktinį ir viršvalandinį darbą:
  • Įmonės nustatyta tvarka;
  • Kas pažymės nukrypimus nuo normalių darbo laiko sąlygų?
  • Faktiškai dirbtas laikas neturi būti suklastotas.
 • Darbo užmokestis:
  • Skaičiavimo metodikos pasirinkimas;
  • Darbo poilsio ir švenčių dieną, naktinio ir viršvalandinio darbo laiko apmokėjimas;
  • Dažniausiai pasitaikančių klaidų apžvalga.