• Kokios pakuočių gamintojų ir importuotojų pareigos?
 • Kaip GPAIS užfiksuoti savoms reikmėms sunaudotą pakuotę, daugkartinę pakuotę?
 • Ką daryti neįgyvendinus atliekų tvarkymo užduočių?
 • Kaip teisingai užpildyti deklaraciją už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis?
 • Kaip lengviausiai ir greičiausiai aptikti sistemoje daromas klaidas ir jas pašalinti?
 • Ką daryti, jeigu pasikeitė pakuotės arba gaminio informacija?

Seminaro metu nagrinėsime į ką reikėtų atsižvelgti taikant reglamentavimo pakeitimus bei daugiausiai klausimų keliančius funkcionalumų pakeitimus:

2022-09-20 į GPAIS gamybinę aplinką įdiegti gaminių apskaitos funkcionalumai:

 • gaminių apskaitos suvestinių nauja forma;
 • suvestinių formavimas be nulinių eilučių;
 • panaikintas ribojimas naudoti tik unikalius gaminio kodus gaminių ir pakuočių sąrašuose;
 • baterijų ir akumuliatorių ataskaitos papildymas atvaizduojant „Įmontuota“ ir „Neįmontuota“;
 • žurnaluose liko vienas prekybos būdas „Prekyba LR vidaus rinkai“

2022-11-09 GPAIS gamybinėje aplinkoje atlikti pokyčiai ir įdiegti nauji funkcionalumai, susiję su tarpvalstybinių atliekų vežimu.

Temos:

 • GPAIS ir pirminiai duomenys.
 • Apskaita GPAIS.
 • Dažniausiai daromos klaidos GPAIS.
 • Klaidų aptikimo metodika.
 • Klaidų šalinimo galimybės.
 • Praktinė demonstracija.