Daugelis girdėjo apie GPAIS, tačiau ar teko girdėti apie AIVIKS?

Naudojate, importuojate, gaminate chemines medžiagas ir mišinius, išmetate atliekas, bet nesinaudojate šiomis sistemomis – galite sulaukti aplinkosaugos dėmesio, kuris gali kainuoti iki 10 000 eurų. Cheminių medžiagų gaminimo, naudojimo, tvarkymo, importavimo tvarką reglamentuoja gausybė Europos sąjungos ir nacionalinės teisės aktų, todėl veiklą vykdyti laikantis visų teisės aktų reikalavimų nėra paprasta. Dažnu atveju cheminių medžiagų naudojimas veikloje neatsiejamas nuo atliekų susidarymo, todėl aktualiais tampa ir atliekų laikymo bei apskaitos klausimai. 2021 m.  įsigaliojo pakeitimai nemažoje dalyje su cheminių medžiagų naudojimu susijusių teisės aktų. Kaip vieną iš pokyčių galima paminėti tai, jog dirbančių su f-dujomis laukia geros naujienos – mažinama biurokratinė našta.

Seminaro metu susipažinsite su cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos reikalavimais bei naujausiais teisės aktų pakeitimais šioje srityje, suprasite atliekų susidarymo ir cheminių medžiagų naudojimo ryšį, sužinosite kaip pasiruošti aplinkosauginiam patikrinimui ir aktualius aplinkosauginius reikalavimus.

Temos:

 • Saugos duomenų lapai ir jų struktūra.
 • Cheminių medžiagų ir preparatų suvestinės bei ataskaitos rengimas.
 • Kuo suvestinės skiriasi nuo ataskaitos?
 • Tinkama cheminių medžiagų pakuotės apskaita GPAIS sistemoje.
 • F-dujos ir OAM. Kas tai bei kam aktualu?
 • Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitos rengimo niuansai (LOJ ataskaita).
 • AIVIKS sistema.
 • Koks cheminių medžiagų naudojimo ir atliekų susidarymo ryšys?
 • Pavojingųjų atliekų laikymo reikalavimai.
 • Atliekų susidarymo apskaita GPAIS.
 • Atsakomybės ir pasiruošimas patikrinimams.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: