Daugelis jau įprato prie GPAIS, tačiau ar perpratote AIVIKS?

Naudojate, importuojate, gaminate chemines medžiagas ir mišinius, išmetate atliekas, bet nesinaudojate šiomis sistemomis – galite sulaukti aplinkosaugos dėmesio, kuris gali kainuoti iki 10 000 eurų. Cheminių medžiagų gaminimo, naudojimo, tvarkymo, importavimo tvarką reglamentuoja gausybė Europos sąjungos ir nacionalinės teisės aktų, todėl veiklą vykdyti laikantis visų teisės aktų reikalavimų nėra paprasta. Dažnu atveju cheminių medžiagų naudojimas veikloje neatsiejamas nuo atliekų susidarymo, todėl aktualiais tampa ir atliekų laikymo bei apskaitos klausimai.

Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Komisija pristatė pasiūlymą, kaip atnaujinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kuriuo:

 • Siekiant griežčiau kontroliuoti ozono sluoksnį ardančias medžiagas, siūlomos priemonės sumažinti šių medžiagų emisijoms.
 • Nustatomas naujas reikalavimas ozono sluoksnį ardančias medžiagas surinkti iš izoliavimo putų renovuojant ar griaunant pastatus ir jas sutvarkyti.
 • Modernizuojama licencijavimo sistema, numatant ją suderinti su Europos vieninga muitinės sistema.
 • Stiprinama reikalavimų įgyvendinimo priežiūra, numatyta stiprinti kovą su neteisėta veikla.
 • Ataskaitų teikimo reikalavimus siūloma taikyti didesniam medžiagų ir veiklos rūšių skaičiui.

Tikėtina, kad daugiausia susirūpinimo Lietuvai gali kelti reikalavimai surinkti ir sutvarkyti ozono sluoksnį ardančias medžiagas iš izoliavimo putų. Nepaisant to, kad šios pataisos įsigaliotų tik ateityje, tačiau joms reikia pradėti ruoštis iš anksto.

Siekiant užtikrinti tinkamą rizikos valdymą, ES nustatyta suderinto klasifikavimo ir ženklinimo procedūra, vadinama CLH.  Gamintojai, importuotojai ir naudotojai privalo taikyti CLH, kai cheminei medžiagai yra nustatyta suderinta klasifikacija ir ženklinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sąrašas yra nuolat atnaujinamas ir papildomas.

Seminaro metu susipažinsite su cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos reikalavimais bei naujausiais teisės aktų pakeitimais šioje srityje, suprasite atliekų susidarymo ir cheminių medžiagų naudojimo ryšį, sužinosite kaip pasiruošti aplinkosauginiam patikrinimui ir aktualius aplinkosauginius reikalavimus.

Temos:

 • Saugos duomenų lapai ir jų struktūra.
 • Cheminių medžiagų ir preparatų suvestinės bei ataskaitos rengimas.
 • Kuo suvestinės skiriasi nuo ataskaitos?
 • Tinkama cheminių medžiagų pakuotės apskaita GPAIS sistemoje.
 • F-dujos ir OAM. Kas tai bei kam aktualu?
 • Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitos rengimo niuansai (LOJ ataskaita).
 • AIVIKS sistema.
 • Koks cheminių medžiagų naudojimo ir atliekų susidarymo ryšys?
 • Pavojingųjų atliekų laikymo reikalavimai.
 • Atliekų susidarymo apskaita GPAIS.
 • Atsakomybės ir pasiruošimas patikrinimams.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: