Naudojate, platinate, importuojate, eksportuojate chemines medžiagas ir mišinius? Esate autoservisas, spaustuvė, cheminių medžiagų platintojas, atliekate statybų bei apdailos darbus? Girdėjote apie AIVIKS sistemą? Eksploatuojate tirpiklius naudojantį įrenginį? Galbūt tiksliai nežinote, kokios Jūsų pareigos pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus? Seminaro metu aptarsime, kada reikia rengti cheminių medžiagų ir mišinių suvestines bei teikti ataskaitas. Lektorius paaiškins, kada sunerimti dėl ozoną ardančių medžiagų bei fluorintų dujų. Sužinosite kaip tinkamai laikyti ir kam perduoti susidarančias cheminių medžiagų ir mišinių atliekas. Taip pat sužinosite, kaip netapti nelegaliu cheminių medžiagų importuotoju ir išvengti baudų iki 10 000 Eur.

Seminaras skirtas –  autoservisams, alyvų, statybinių medžiagų gamintojams, importuotojams ir platintojams, statybos ir apdailos darbus vykdančioms įmonėms.

Temos:

 • Saugos duomenų lapai ir jų struktūra.
 • Cheminių medžiagų ir preparatų suvestinės bei ataskaitos rengimas.
 • Kuo suvestinės skiriasi nuo ataskaitos?
 • Tinkama cheminių medžiagų pakuotės apskaita GPAIS sistemoje.
 • F-dujos ir OAM. Kas tai bei kam aktualu?
 • Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitos rengimo niuansai (LOJ ataskaita).
 • AIVIKS sistema.
 • Koks cheminių medžiagų naudojimo ir atliekų susidarymo ryšys?
 • Pavojingųjų atliekų laikymo reikalavimai.
 • Atliekų susidarymo apskaita GPAIS.
 • Atsakomybės ir pasiruošimas patikrinimams.