Seminaro tikslas supažindinti su centralizuotai valdomo turto apskaita viešajame sektoriuje, tokio turto nuomos ir panaudos sutarčių keitimu, turto naudojimo pajamų ir turto atnaujinimo lėšų apskaita.

Seminare dalyviai sužinos:

 • Apie pagrindinius reikalavimus valstybės turto naudotojams;
 • Kaip pateikti duomenis apie valstybės turtą ir susijusius įsipareigojimus į FAR formas, apskaitoje ir konsolidavimo sistemoje.


Temos:

 • Valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto naudojimas:
  • Savivaldybių naudojamas turtas;
  • Žemesnio lygio įstaigų naudojamas turtas;
  • Nuomos ir panaudos sutarčių keitimas dėl valstybinio turto naudojimo, sandorių su VĮ Turto banku parodymas VSS buhalterinėje apskaitoje;
  • Viešųjų įstaigų turtas;
  • Turtas, sukurtas arba atnaujintas iš ES projektinių lėšų.
 • Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo funkcijos:
  • Įgyvendinti centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, vykdyti valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą, išieškoti skolas valstybei ir administruoti pagal pavedimo sutartis perduotas paskolas, valstybės garantijas ir kitus turtinius įsipareigojimus;
  • Esminių klaidų, aprašytų aiškinamajame rašte, įvertinimas.
 • Centralizuotai valdomo turto apskaita viešajame sektoriuje:
  • Turto rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
  • Finansavimo sumų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
  • Įsipareigojimų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
  • Pajamų, gautų iš turto naudojimo, rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
  • Sąnaudų, patirtų naudojant valstybinį nekilnojamąjį turtą, rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje.
 • Centralizuotai valdomo turto atspindėjimas konsolidavimo sistemoje:
  • Operacijų ir likučių derinimas su partneriais;
  • Duomenų įvedimas į formas;
  • Duomenų eliminavimas.