Viešosios įstaigos, kurios pereina prie apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS, turėtų išnagrinėti viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atlikti pasiruošimo darbus šiam perėjimui. Seminaro metu lektorė pristatys pagrindinius apskaitos pagal VSAFAS niuansus, suteiks žinių, reikalingų vesti finansinę apskaitą pagal VSAFAS – nuo pirminių dokumentų registravimo iki duomenų įkėlimo į VSAKIS.

Seminaro metu aptarsime, kaip tinkamai atlikti pasiruošimo procedūras ir pradinių duomenų įkėlimą į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Temos

  • Dimensijų rinkiniai;
  • Perkėlimo šablonai;
  • Ilgalaikio turto grupavimas ir perkėlimas į 2 klasę;
  • Kaupinių formavimas;
  • Skolų viešojo sektoriaus subjektams (taip pat ir VMI bei „Sodrai“) įkėlimas;
  • Dalininko įnašo formavimas;
  • Duomenų įkėlimas į VSAKIS.