Duomenų perkėlimas iš įstaigos naudojamų apskaitos sistemų į FVAIS sukelia daug neaiškumų, nes dalis informacijos išsibalansuoja. Be to, atsiranda būtinumas naudoti daugiau, o kartais ir kitokias dimensijas. Jeigu likučiai įkelti nekokybiškai, tai tolesnė apskaita FVAIS bus nekorektiška, atitinkamai nekorektiški duomenys iškeliaus į finansinę atskaitomybę ir į VSAKIS.

Kaip suplanuoti lėšas, jas užsakyti, pergrupuoti, išleisti? Kaip atlikti pirkimus ir pardavimus, kaip atvaizduoti darbo užmokestį, atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis? Apskaityti turtą? Kaip atlikti pateiktos informacijos analizę ir formuoti ataskaitas FVAIS, aptarsime seminaro metu.

Temos

 • Dimensijų rinkiniai;
 • Perkėlimo šablonai;
 • Ilgalaikio turto grupavimas ir perkėlimas: kokius laukus būtina užpildyti, kaip įkelti likvidacinę vertė, kaip koreguoti įkeltą informaciją, tikrosios vertės rezervo formavimas;
 • Atsargų grupavimas ir perkėlimas;
 • Sukaupimų formavimas ir įkėlimas;
 • Gautinų sumų, išankstinių mokėjimų įkėlimas;
 • Mokėtinų sumų įkėlimas;
 • Dalininko įnašo formavimas;
 • Pinigų ir vidinių pasiskolinimų įkėlimas;
 • Finansavimo sumų ir nuosavų lėšų formavimas;
 • Pradinės FAR parengimas;
 • Sąmatų ir sutarčių įkėlimas;
 • Pradinių likučių analizės lentelių formavimas.