Apskaitos paslaugų įmonės dažnai sprendžia ne tik jų pačių veiklos organizavimo klausimus, tačiau didžiąją darbo laiko dalį skiria jų aptarnaujamų klientų poreikiams. Apskaitos paslaugų teikimas klientų dažnai suprantamas kaip visapusiškas veiklos organizavimas, nors apskaitos paslaugos yra tikrai siauresnės apimties. Todėl būtina turėti pakankamai teorinių ir praktinių žinių tiek apie skirtingas verslo formas, tiek ir daug išmanyti nuo pirminių apskaitos dokumentų registravimo buhalterinėse sąskaitose iki apskaitos politikos bei vidaus kontrolės tvarkos sukūrimo.

Planuojama, kad ateinančių metų gegužės mėnesį turėtų įsigalioti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris pakeis dabartinį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Todėl kviečiame susipažinti, kaip pasiruošti šiai apskaitos reformai ir kaip ji palies kiekvieną ūkio subjektą.

Temos:

 • Naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas – prievolės, rizikos, atsakomybės.
 • Apskaitos paslaugų teikimo sutarties sudarymo ypatumai. Pakeitimai nuo 2022-05-01.
 • Apskaitos paslaugų kainos nustatymo kriterijai.
 • Kliento atstovavimo ribų nustatymas. Atsakomybės pasidalijimas tarp apskaitos paslaugų įmonės ir kliento.
 • Apskaitos paslaugų įmonės struktūros modelio pasirinkimas – atskirų apskaitos sričių paskirstymas darbuotojams ar apskaita „nuo pirminių dokumentų iki balanso“ tam pačiam darbuotojui?
 • Apskaitos paslaugų kokybės kontrolės sistemos sukūrimas. Vidaus kontrolė.
 • Ypatumai, teikiant apskaitos paslaugas audituojamoms įmonėms – prievolės pagal Tarptautinius audito standartus.
 • Klientų buhalterinių likučių ir kitų dokumentų perėmimo procedūros. Dokumentavimas.
 • Kokius darbus apima sąvoka „apskaitos paslaugos“?
 • Bendravimo su klientu alternatyvos – nuo dokumentų gavimo paštu iki reguliarių susitikimų, aptariant mėnesio veiklos finansinius rodiklius. Elektroninio pašto svarba.
 • „Problemiški“ klientai: kada verta pašalinti nesusipratimus ir tęsti bendradarbiavimą, o kada – kuo griečiau nutraukti sutartį?
 • Nesutarimų su klientais dokumentavimas.