Kiekviena biudžetinė įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams. Pasirengia sąmatas. Detaliai suplanuoja įstaigos lėšas. Todėl biudžetinėms įstaigoms ypač svarbu:
- prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui;
- esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
- tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
- teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose.

Seminaro programa:

  • Įstaigos biudžeto planavimas mėnesiui, ketvirčiui, metams. Sąmatų rengimas. Kaip planuoti įstaigos lėšas, kai įstaigos apskaita tvarkoma centralizuotai.
  • Kaip geriau suplanuoti įstaigos biudžetą: įvairių metodikų analizė.
  • Sąmatų keitimas tais pačiais metais.
  • Lėšų perskirstymas.
  • Darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas: kontrolė, planavimas, vykdymas.
  • Pinigų srautų valdymas: kada sąskaitoje privalo būti nulis.
  • Naudojamų lėšų finansų kontrolės įgyvendinimas: esamos situacijos analizė, kritinių vietų nustatymas, prevencija.
  • Planuojamų uždirbti pajamų prognozės formavimas.
  • Planuojamos gauti finansavimo sumos.
  • Sąsaja tarp biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansavimo sumų formų.