Kiekviena biudžetinė įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams. Pasirengia sąmatas. Detaliai suplanuoja įstaigos lėšas. Todėl biudžetinėms įstaigoms ypač svarbu:

 • prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui;
 • esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
 • tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
 • teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose;
 • tinkamai įvertinti būsimų asignavimų sumas, tam, kad netektų ataskaitose nurodyti jų nepanaudojimo priežasčių.

2023-01-01 įsigalioja nutarimo Nr. 543 pakeitimai, patikslinantys viešojo sektoriaus subjektų, priklausančių tai pačiai viešojo sektoriaus subjektų grupei, lėšų programų sąmatų planavimą pagal detalią ekonominę klasifikaciją. Kokios numatytos išimtys?

Šiuos ir kitus aktualius klausimus seminaro metu pristatys lektorė.

Temos:

 • Įstaigos biudžeto planavimas mėnesiui, ketvirčiui, metams. Sąmatų rengimas. Kaip planuoti įstaigos lėšas, kai įstaigos apskaita tvarkoma centralizuotai.
 • Kaip geriau suplanuoti įstaigos biudžetą: įvairių metodikų analizė.
 • Sąmatų keitimas tais pačiais metais.
 • Lėšų perskirstymas.
 • Darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas: kontrolė, planavimas, vykdymas.
 • Pinigų srautų valdymas: kada sąskaitoje privalo būti nulis.
 • Naudojamų lėšų finansų kontrolės įgyvendinimas: esamos situacijos analizė, kritinių vietų nustatymas, prevencija.
 • Planuojamų uždirbti pajamų prognozės formavimas.
 • Planuojamos gauti finansavimo sumos.
 • Sąsaja tarp biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansavimo sumų formų.
 • Nepanaudotų asignavimų priežastys ir jų pateikimas aiškinamajame rašte.