Kiekviena biudžetinė įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams. Pasirengia sąmatas. Detaliai suplanuoja įstaigos lėšas. Todėl biudžetinėms įstaigoms ypač svarbu:

 • prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui;
 • esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
 • tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
 • teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose.

Temos:

 • Įstaigos biudžeto planavimas mėnesiui, ketvirčiui, metams. Sąmatų rengimas. Kaip planuoti įstaigos lėšas, kai įstaigos apskaita tvarkoma centralizuotai.
 • Kaip geriau suplanuoti įstaigos biudžetą: įvairių metodikų analizė.
 • Sąmatų keitimas tais pačiais metais.
 • Lėšų perskirstymas.
 • Darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimas: kontrolė, planavimas, vykdymas.
 • Pinigų srautų valdymas: kada sąskaitoje privalo būti nulis.
 • Naudojamų lėšų finansų kontrolės įgyvendinimas: esamos situacijos analizė, kritinių vietų nustatymas, prevencija.
 • Planuojamų uždirbti pajamų prognozės formavimas.
 • Planuojamos gauti finansavimo sumos.
 • Sąsaja tarp biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansavimo sumų formų.