Esant nepaprastai situacijai Lietuvoje biudžetinės įstaigos tęsia savo veiklą ir šiai veiklai vykdyti reikalingos lėšos. Dėl susidariusios situacijos atsirado nenumatyti poreikiai ir prioritetai, dėl kurių tenka sąmatose suplanuotus straipsnius perskirstyti. Kaip pagrįsti lėšų panaudojimą ir perskirstyti lėšas aptarsime konsultaciniame seminare.


Temos:
 

 • Karantino metu prioritetines išlaidos
  • Atsiskaitymai su darbuotojais
  • Patalpų išlaikymas
  • Apmokėtos, bet nepanaudotos projektų komandiruočių išlaidos
  • Gendančios atsargos
  • Nemokamo maitinimo išlaidos
  • Ilgalaikio turto pirkimas
  • Projektų išlaidos
  • Duomenų bazių naudojimas
  • Palūkanų mokėjimas
 • Veiklos išlaidos turi būti padalintos į grupes:
  • lieka pastovios, neatsižvelgiant į besikeičiančias sąlygas,
  • galima sutaupyti,
  • galima skirti papildomai,
 • privaloma skirti papildomai.


Dėmesio! Nataljos Kobzevienės vedamų seminarų dalyviai konsultuojami dvi savaites po seminaro pabaigos NEMOKAMAI jiems aktualiais klausimais. Konsultuotis galima elektroniniu paštu, telefonu ir dalyviams tinkamomis video priemonėmis.