Kiekvienais metais biudžetinės įstaigos, atsižvelgdamos į metinio veiklos plano priemones, biudžetinių įstaigų vadovams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, privalo nustatyti metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Apie darbuotojų vertinimo procesą ir jo įtaką atlygio sistemai kviečiame sužinoti seminare.
 

1 dalis. Valstybės tarnautojų kasmetinės veiklos vertinimas. Lektorius Gintautas Vilkelis (10.00–12.15 val.):

  • Kasmetinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas ir jo pasekmės vertinimas (personalo administravimo specialistų vaidmuo, vertinančiojo ir vertinamojo teisės ir pareigos);
  • Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas - teisinis reglamentavimas;
  • Neeilinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas ir jo pasekmės;
  • Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos, jų sudarymo tvarka ir funkcijos;
  • Biudžetinių įstaigų darbuotojų vertinimas (užduočių nustatymas - ar yra skirtumai su valstybės tarnautojais? Vertinančiojo ir vertinamojo teisės bei pareigos, darbuotojų atstovų vaidmuo);
  • Tarnybiniai ginčai dėl tarnybinio vertinimo. Aktuali teisminė praktika.


2 dalis. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo įtaka darbo užmokesčio apskaičiavimui ir sistemai. Lektorė – Natalja Kobzevienė (13.00–14.30 val.):

  • Darbuotojų grupės: valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai. Darbuotojų skatinimo priemonės;
  • Metinių užduočių parengimas ir vykdymas. Kvalifikacijos vertinimo anketos pildymas ir vertinimas. Darbo užmokesčio fondo planavimas dėl kintamosios dalies nustatymo;
  • Vertinimo rezultatų įvertinimas balais ir pinigais. Kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymas, keitimas. Darbo užmokesčio registro pildymas. Ataskaitų apie darbo užmokestį pildymas;
  • Pastoviosios darbo užmokesčio dalies keitimo įtaka kintamosios darbo užmokesčio dalies keitimui. Pareigybės keitimo, kvalifikacijos kėlimo, papildomo darbo įtaka kintamosios darbo užmokesčio dalies keitimui. Kintamosios darbo užmokesčio dalies anuliavimo atvejai.