Kiekvienais metais biudžetinės įstaigos, atsižvelgdamos į metinio veiklos plano priemones, biudžetinių įstaigų vadovams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, privalo nustatyti metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Apie darbuotojų vertinimo procesą ir jo įtaką atlygio sistemai kviečiame sužinoti seminare.
 

1 dalis. Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas. Lektorius tikslinamas (10.00–12.15 val.):

  • Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo teisinio reguliavimo aspektai;
  • Veiklos vertinimo kriterijai ir procedūra;
  • Veiklos vertinimo teisinės pasekmės, darbo užmokesčio pokytis.


2 dalis. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo įtaka darbo užmokesčio apskaičiavimui ir sistemai. Lektorė – Natalja Kobzevienė (13.00–14.30 val.):

  • Darbuotojų grupės: valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai. Darbuotojų skatinimo priemonės;
  • Metinių užduočių parengimas ir vykdymas. Kvalifikacijos vertinimo anketos pildymas ir vertinimas. Darbo užmokesčio fondo planavimas dėl kintamosios dalies nustatymo;
  • Vertinimo rezultatų įvertinimas balais ir pinigais. Kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymas, keitimas. Darbo užmokesčio registro pildymas. Ataskaitų apie darbo užmokestį pildymas;
  • Pastoviosios darbo užmokesčio dalies keitimo įtaka kintamosios darbo užmokesčio dalies keitimui. Pareigybės keitimo, kvalifikacijos kėlimo, papildomo darbo įtaka kintamosios darbo užmokesčio dalies keitimui. Kintamosios darbo užmokesčio dalies anuliavimo atvejai.