Kiekvienais metais biudžetinės įstaigos, atsižvelgdamos į metinio veiklos plano priemones, biudžetinių įstaigų vadovams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, privalo nustatyti metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

2023-01-01 turėtų įsigalioti naujos redakcijos LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo, be kitų pakeitimų, siūloma priartinti valstybės tarnautojo veiklos reglamentavimą prie Darbo kodekso nuostatų, su į įstaigos vadovo pareigas priimamu asmeniu sudaryti susitarimą dėl jo veiklos tikslų ir rezultatų ir nustatyti įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo tikslą bei iš esmės keisti valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą, sudarant teisines prielaidas įstaigos vadovui nustatyti įstaigos valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą.

Siekiant padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tinkamai taikyti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo nuostatas, kiek tai susiję su valstybės tarnautojų motyvavimu, 2022-06-21 VTD parengė rekomendacijas dėl valstybės tarnautojų skatinimo.

Planuojama, kad vasaros pabaigoje – rudens pradžioje valstybės tarnybos pertvarkų įstatymų projektų paketas pasieks Vyriausybę, o rudens plenarinėje sesijoje bus pristatytas Seimui, tad galimai laukia dideli pokyčiai ateityje.

Seminaro metu lektoriai supažindins su aktualiausia teismų praktika, susijusia su ginčais dėl tarnybinių vertinimų ir naujausiais išaiškinimais. Taip pat pristatys naujausius teisės aktų pokyčius ir pasidalins padarimais, kaip išvengti nemalonių situacijų veiklos vertinimo metu.

1 dalis. Valstybės tarnautojų kasmetinės veiklos vertinimas. Lektorius Gintautas Vilkelis (10.00–12.15 val.):

 • Kasmetinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas ir jo pasekmės vertinimas (personalo administravimo specialistų vaidmuo, vertinančiojo ir vertinamojo teisės ir pareigos);
 • Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas - teisinis reglamentavimas;
 • Neeilinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas ir jo pasekmės;
 • Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos, jų sudarymo tvarka ir funkcijos;
 • Biudžetinių įstaigų darbuotojų vertinimas (užduočių nustatymas - ar yra skirtumai su valstybės tarnautojais? Vertinančiojo ir vertinamojo teisės bei pareigos, darbuotojų atstovų vaidmuo);
 • Tarnybiniai ginčai dėl tarnybinio vertinimo. Aktuali teisminė praktika.


2 dalis. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo įtaka darbo užmokesčio apskaičiavimui ir sistemai. Lektorė – Natalja Kobzevienė (13.00–14.30 val.):

 • Darbuotojų grupės: valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai. Darbuotojų skatinimo priemonės;
 • Metinių užduočių parengimas ir vykdymas. Kvalifikacijos vertinimo anketos pildymas ir vertinimas. Darbo užmokesčio fondo planavimas dėl kintamosios dalies nustatymo;
 • Vertinimo rezultatų įvertinimas balais ir pinigais. Kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymas, keitimas. Darbo užmokesčio registro pildymas. Ataskaitų apie darbo užmokestį pildymas;
 • Pastoviosios darbo užmokesčio dalies keitimo įtaka kintamosios darbo užmokesčio dalies keitimui. Pareigybės keitimo, kvalifikacijos kėlimo, papildomo darbo įtaka kintamosios darbo užmokesčio dalies keitimui. Kintamosios darbo užmokesčio dalies anuliavimo atvejai.
 • Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimai nuo 2022-01-01.