Esant nepaprastai situacijai Lietuvoje dalis viešojo sektoriaus subjektų pradėjo dirbti nuotoliniu būdu arba laikinai nedirba dėl atostogų, nedarbingumo, prastovų. Kaip sureguliuoti darbo santykius, išlaikyti darbuotojus ir atsiskaityti su išeinančiais darbuotojas bei įgyvendinti naujus darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuojančius norminius aktus, aptarsime konsultaciniame seminare. Seminaro metu bus pateikti atsakymai į aktualius klausimus ir atsakoma į dalyvių užduodamus klausimus.

Seminaras skirtas biudžetinių įstaigų darbuotojams ir valstybės tarnautojams.

 

Temos:

 • Darbuotojų grupės;
 • Nustatyto darbo užmokesčio keitimas ir papildomas apmokėjimas;
 • Nedarbingumo ir kitų pašalpų mokėjimas;
 • Atostoginių mokėjimas ir kompensacija už nepanaudotas atostogas;
 • Darbo laiko apskaita dirbant nuotoliniu būdu;
 • Kompensacija už asmeninio turto naudojimą;
 • Sankcijos už neviešinamos informacijos atskleidimą ir informacijos bei patikėto turto praradimą;
 • Priverstinių prastovų ir neišdirbto laiko apmokėjimas;
 • Apmokėjimas, kai darbuotojas nušalinamas nuo darbo, jei jo sveikata kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatai;
 • Išeitinės išmokos dėl darbo santykių pasibaigimo be darbuotojo kaltės;
 • Ilgalaikio darbo išmokų mokėjimo atvejai;
 • Sąmatų vykdymas ekstremaliu laikotarpiu;
   

Pateikti klausimą