Organizacijos ar įstaigos finansiniai rezultatai dažniausiai priklauso ne tik nuo asmenų, kurie geba valdyti tam tikrą veiklą ar procesą, bet ir nuo to kaip tiksliai bus suplanuoti išoriniai ir vidiniai veiksniai galintys lemti tam tikrą tiek pajamų, tiek sąnaudų augimą. Tam, kad norimas tikslas būtų pasiektas, būtina kuo tiksliau atlikti biudžeto planavimą bei nusimatyti galimus scenarijus, kurie padėtų greitai reaguoti į pasikeitusius veiksnius, įtakojančius veiklą. Dažnai pasitaiko, kad įmonės biudžeto planavimų visai nevykdo, arba planavimą atlieka asmenys, kurie nesilaiko biudžeto planavimo reikalavimų, t. y. asmenys nėra susipažinę su įmonės apskaitos politika arba nėra visiškai susipažinę su veiklos specifika ar išoriniais veiksniais, galinčiais įtakoti rezultatą.

Biudžeto planavimas yra išskirtinai atliekamas asmens, kuris turi sukaupęs reikalingą patirtį bei turi supratimą apie įmonėje vykstančius procesus, pajamų bei išlaidų specifiką (sezoniškumas, apskaitos politiką, struktūra, turimi produktai bei paslaugos).

Kadangi biudžeto planavimas reikalauja išmanyti daug specifikos, vienas iš pagrindinių reikalavimų yra išmanyti ir patį efektyvų planavimą bei biudžeto stebėsenos ypatumus.

Šis seminaras yra skirtas finansų kontrolieriams ir finansų analitikams, dirbantiems įvairaus dydžio įmonėse, taip pat buhalteriams ar kitiems asmenims, besidomintiems finansų valdymu ir planavimu (biudžetavimu), kurie iki šiol nėra vykdę biudžeto planavimo arba norintiems įgyti naujų žinių, kurios padės šį procesą padaryti dar efektyvesnį ir naudingesnį pačiai įmonei. Šis seminaras taip pat bus naudingas įmonių ar padalinių vadovams, kurie nori greitai identifikuoti veiksnius, lėmusius suplanuoto biudžeto ir faktinio biudžeto skirtumus.


Temos:
 

  • Biudžetavimo tikslas ir nauda;
  • Biudžetavimo procesas ir dalyviai;
  • Biudžeto laikotarpiai;
  • Biudžetavimo metodai ir metodikos;
  • Biudžetavimo įrankiai;
  • Investicijų ir projektų planavimas;
  • Biudžeto vykdymo stebėsena;
  • Biudžeto atnaujinimas / prognozių rengimas;