Biologinis turtas – augalai ir gyvūnai – yra dinamiška bei nuolat besikeičianti turto rūšis. Jo įkainojimas, apskaita bei parodymas neabejotinai kelia iššūkių tiek pradedančiajam, tiek jau nemažą patirtį sukaupusiam apskaitą tvarkančiam asmeniui.

Tokio turto apskaita –neatsiejama žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų kasdienybės dalis.

Nuo 2022-05-01 negalioja nutarimas Nr. 719 ,,Dėl Inventorizacijos tvarkos patvirtinimo”. Todėl įmonė gali pati pasitvirtinti savo inventorizacijos tvarką, kuri atitinka veiklos specifiką ir yra efektyviau pritaikoma praktikoje.

Nepaisant paties biologinio turto, kaip turto kategorijos, keliamų iššūkių, nereikėtų pamiršti, kad jo apskaita vykdoma vadovaujantis 17-uoju VAS. VAS dažnai atnaujinami, todėl svarbu neatsilikti nuo aktualijų.

Temos:

 • Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto sąvoka ir jo grupės;
 • Biologinio turto kitimas, perdirbimas ir žemės ūkio produktai;
 • Biologinio turto pirminis pripažinimas ir paskesnis vertinimas. Kokiais dokumentais pagrįsti:
  • tikrosios vertės, atėmus pardavimo išlaidų būdu,
  • įsigijimo (pasigaminimo) savikainos būdu;
 • Biologinio turto prieaugio ir prieauglio registravimas;
 • Biologinio turto pardavimas, išankstiniai sandorių vykdymas;
 • Biologinio turto pardavimas ir nurašymas;
 • Biologinio turto inventorizacijos aspektai;
 • Biologinio turto ir žemės ūkio produktų apskaitos korespondencijos, atvaizdavimas finansinės atskaitomybės formose ir duomenų pateikimas aiškinamajame rašte.