Temos:

 • Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto sąvoka ir jo grupės;
 • Biologinio turto kitimas, perdirbimas ir žemės ūkio produktai;
 • Biologinio turto pirminis pripažinimas ir paskesnis vertinimas. Kokiais dokumentais pagrįsti:
  • tikrosios vertės, atėmus pardavimo išlaidų būdu,
  • įsigijimo (pasigaminimo) savikainos būdu;
 • Biologinio turto prieaugio ir prieauglio registravimas;
 • Biologinio turto pardavimas, išankstiniai sandorių vykdymas;
 • Biologinio turto pardavimas ir nurašymas;
 • Biologinio turto inventorizacijos aspektai;
 • Biologinio turto ir žemės ūkio produktų apskaitos korespondencijos, atvaizdavimas finansinės atskaitomybės formose ir duomenų pateikimas aiškinamajame rašte.