Kai įmonės susiduria su mokumo, veiklos ar kitomis problemomis, tolesnis jų veiklos scenarijus gali pasisukti keliomis kryptimis – bankrotas, likvidavimas ar restruktūrizavimas.

2020-01-01 įsigaliojo naujas Nemokumo įstatymas, įtvirtinęs naują juridinio asmens nemokumo sampratą, reformuotos procedūros iki teismo, supaprastintas turto neturinčių įmonių likvidavimas bei įvestos naujovės restruktūrizavimo procese. Taip pat Lietuvoje vis dar tęsiantis karantinui buvo priimtas Naujojo koronaviruso (covid-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas

Nemokumas nebūtinai neišvengiamai baigsis bankrotu – įtvirtinama galimybė restruktūrizuoti dar gyvybingas įmones, keisti jų verslo profilį, taip pat nauji būdai atgaivinti verslą, pavyzdžiui taikant tarpinio finansavimo strategiją kas ypač aktualus šiuo metu kai dėl paskelbto karantino nemaža dalis įmonių susiduria su finansiniais sunkumais.

Taigi, kokie iššūkiai laukia tokių įmonių buhalterių dėl apskaitos ir mokesčių ypatumų? Žinoma, pirmiausia aptarsime prievoles, nors ne mažiau dėmesio bus skiriama ir galimoms lengvatoms, taip pat ieškosime geriausių alternatyvų.

 

Temos:

Bankrutuojančių įmonių apskaita:

  • Kas organizuoja apskaitos vykdymą? Kokios ūkinės operacijos vyksta bankroto metu ir kokia jų apskaita?
  • Prievolių, susijusių su deklaracijų teikimu mokesčių administratoriui, vykdymas. Privalomos deklaracijos ir ataskaitos.
  • Finansinių ataskaitų teikimo prievolė Juridinių asmenų registrui bankroto proceso metu.

Įmonių pertvarkymas:

  • Juridinio asmens formos keitimas: kokios galimybės?
  • Pertvarkymo procedūros, susijusios su finansine apskaita: finansinės ataskaitos pertvarkymo metu. Metinė finansinė atskaitomybė.
  • Mokestinės prievolės ir mokesčių deklaracijų teikimas iki pertvarkymo ir po pertvarkymo procedūros.

Likviduojamų įmonių apskaita:

  • Kas organizuoja apskaitos vykdymą? Kokios ūkinės operacijos vyksta likvidavimo procedūros metu?
  • Atleidimas nuo mokesčių deklaracijų teikimo.
  • Finansinių ataskaitų teikimo prievolė Juridinių asmenų registrui, įregistravus likviduojamos įmonės statusą.