Kai įmonės susiduria su mokumo, veiklos ar kitomis problemomis, tolesnis jų veiklos scenarijus gali pasisukti keliomis kryptimis – bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo.

Įsigaliojęs Nemokumo įstatymas įtvirtino naują juridinio asmens nemokumo sampratą, reformavo procedūras iki teismo, supaprastino turto neturinčių įmonių likvidavimą bei įvedė naujoves restruktūrizavimo procese. Nemokumas nebūtinai neišvengiamai baigsis bankrotu – įtvirtinta galimybė restruktūrizuoti dar gyvybingas įmones, keisti jų verslo profilį, taip pat nauji būdai atgaivinti verslą, pavyzdžiui, taikant tarpinio finansavimo strategiją, kas ypač aktualu šiuo metu, kai dėl paskelbto karantino nemaža dalis įmonių susiduria su finansiniais sunkumais.

Verta paminėti, kad 2021-12-27 ANVT pateikė rekomendacijas dėl atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais organizavimo ir jų apskaitos tvarkymo juridinio asmens bankroto procese. Taip pat 2021-12-30 įsigaliojo Juridinių asmenų nemokumo ir fizinių asmenų bankroto procesuose, priimamų sprendimų, susijusių su piniginių prievolių vykdymu, metodikos” pakeitimai.

2021-12-31 įsigaliojo ir Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių pakeitimai, susiję su taisyklėse nustatyta tvarka teikiamos informacijos pateikimu įmonės bankroto ar likvidavimo metu.

Taigi, kokie iššūkiai laukia tokių įmonių buhalterių dėl apskaitos ir mokesčių ypatumų? Žinoma, pirmiausia aptarsime prievoles, nors ne mažiau dėmesio skirsime ir galimoms lengvatoms, taip pat ieškosime geriausių alternatyvų.

Temos:

 • Bankrutuojančių įmonių apskaita:
  • Kas organizuoja apskaitos vykdymą? Kokios ūkinės operacijos vyksta bankroto metu ir kokia jų apskaita?
  • Prievolių, susijusių su deklaracijų teikimu mokesčių administratoriui, vykdymas. Privalomos deklaracijos ir ataskaitos.
  • Finansinių ataskaitų teikimo prievolė Juridinių asmenų registrui bankroto proceso metu.
 • Įmonių pertvarkymas:
  • Juridinio asmens formos keitimas: kokios galimybės?
  • Pertvarkymo procedūros, susijusios su finansine apskaita: finansinės ataskaitos pertvarkymo metu. Metinė finansinė atskaitomybė.
  • Mokestinės prievolės ir mokesčių deklaracijų teikimas iki pertvarkymo ir po pertvarkymo procedūros.
 • Likviduojamų įmonių apskaita:
  • Kas organizuoja apskaitos vykdymą? Kokios ūkinės operacijos vyksta likvidavimo procedūros metu?
  • Atleidimas nuo mokesčių deklaracijų teikimo.
  • Finansinių ataskaitų teikimo prievolė Juridinių asmenų registrui, įregistravus likviduojamos įmonės statusą.