2021 metai visu smarkumu žada būti negailestingi šešėliui. Ir tai atrodo teisinga. Tik ar nuo to apsaugoti ir sąžiningai mokesčius mokantys verslo subjektai? Kartais kova su šešėliu paliečia ir niekuo dėtas įmones. Šiame seminare apžvelgsime automobilių prekybos ir remonto paslaugų specifiką – kokie požymiai signalizuoja apie galimo šešėlio buvimą, kaip tinkamai susitvarkyti apskaitą ir apskaičiuoti mokesčius? Kaip bendradarbiauti su mokesčių administratoriaus pareigūnu tyrimo ar patikrinimo metu?

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. pradėjo veikti nauja apskaitos sistema, kurioje fiksuojami visų transporto priemonių savininkai, t. y. kiekviena šalyje esanti ir nuosavybės teise Lietuvos gyventojui ar įmonei priklausanti transporto priemonė turi turėti unikalų savininko deklaravimo kodą (SDK). Transporto priemonę parduoti ar registruoti galima tik turint šį kodą.

Taip pat analizuosime kiekvieną balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę vadovui ir finansininkui suprantama kalba ir pasitelksime net finansinės analizės rodiklius, kuriuos naudoja ir mokesčių administratorius. Apžvelgsime ir pelno mokesčio deklaracijos ypatumus bei galimybę ją tikslinti. Verta paminėti, kad nuo 2020-09-24 įsigaliojo koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašas.  Šis teisės aktas buhalteriams gali padėti įvertinti „likutinę“ tokio turto vertę, kai automobilis parduodamas ar nurašomas.

Svarbu paminėti, kad automobilių prekeiviams kaip bet kuriems kitiems produktų platintojams taikomos atliekų tvarkymo taisyklės ir jų reikalavimai. VMI duomenys atskleidė, kad didžioji dalis asmenų gaunančių pajamas iš transporto priemonių techninės priežiūros, remonto ar pardavimo nėra registravę veiklos GPAIS sistemoje, neapskaito bei tinkamai netvarko atliekų, nevykdo kitų aplinkosauginių reikalavimų. Kokie reikalavimai keliami Jums? Ar laikotės jų?

Taip pat, vis dar tęsiantis karantino režimui įmonės, kurios nustatė savo darbuotojams prastovas arba dalines prastovas, galėjo kreiptis dėl valstybės subsidijos tokių darbuotojų darbo užmokesčiui. Valstybės parama padeda išlaikyti darbuotojus, neužsidaryti ir nebankrutuoti. Tačiau yra ir “šalutinis” tokios pagalbos poveikis. Tai – didesnis valstybės institucijų dėmesys. Nuo laiškų, gautų iš “Sodros”, iki FNTT vizitų į įmones. Gali būti apklausiamas bet kuris įmonės darbuotojas ir tekti raštu duoti parodymus.

Taigi, delsti nebėra kada – pats metas veikti!

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:00-14:30 val.)

 • Nepatikimo mokesčių mokėtojo kriterijai – ar galės būti pritaikyti Jūsų įmonei? Už viską atsakingas vadovas, kol tam tikros pareigos nėra deleguotos darbuotojams.
 • Neapmokestintų pajamų „ištraukimas iš šešėlio“ – ar „švarus“ Jūsų ir Jūsų įmonės kapitalas? VMI vykdo akcininkų, vadovų ir darbuotojų pajamų kontrolę.
 • Atsakomybė dėl buhalterinės apskaitos: ar už viską atsakingas vadovas? Turinio viršenybės prieš formą principo taikymas ūkinėms operacijoms.
 • Automobilių remonto įmonės paveikslas:
  • Kokio dydžio darbuotojų atlyginimai?
  • Koks veiklos pelningumas?
  • Kaip apskaitomos sunaudotos atsarginės detalės?
  • Atsargų likučiai – ar sutampa buhalterinis likutis su faktiniu?
 • Išmanioji VMI: kaip ji keičia apskaitos politiką ir įmonės veiklos procesus? Kiek tai kainuoja?
 • Finansinė apskaita: nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų.
 • Finansinės apskaitos paprastumas ir skaidrumas – teisingi mokesčiai.
 • Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo principai. Kokios grėsmės dėl nepakankamo veiklos pelningumo?
 • Automobilių ir jų dalių prekyba – muitai.
 • Kokie rodikliai signalizuoja apie veiklos šešėlį?
 • Balanso sudarymo ypatumai ir pavyzdžiai. Vadovo atsakomybė pagal Akcinių bendrovių įstatymą dėl nuosavo kapitalo. Balanso eilučių analizė ir išvados.
 • Probleminių klausimų sprendimo būdai:
  • dėl grynųjų pinigų apskaitos;
  • dėl atsargų sunaudojimo;
  • dėl darbo užmokesčio.
 • Audito prievolė.
 • Finansinės analizės rodikliai, padedantys įvertinti finansines ataskaitas.
 • Kūrybinės apskaitos aspektai.
 • Valstybės paramos „šalutinis poveikis“ – operatyvūs patikrinimai. Kam būti pasiruošus?

2 dalis. Lektorė, aplinkosaugos ekspertė Giedrė Kurmilavičienė (14:45-15:45 val.)

 • Kaip teisingai laikyti ir rūšiuoti servise susidarančias atliekas.
 • Esminiai reikalavimai dirbtuvėms.
 • Ką dažnai pamirštame arba ko nežinome vykdant transporto priemonių remonto veiklą:
  • Atliekų apskaita;
  • Cheminių medžiagų apskaita;
  • F-dujus ir ozoną ardančios medžiagos;
  • Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą inventorizacija;
  • Lakieji organiniai junginiai.
 • Dažniausios automobilių ir jų dalių importuotojų klaidos.