Vyriausybė planuoja vėl aktyviai mažinti šešėlį. Šį kartą planas labai ambicingas – šešėlį sumažinti nuo 25 iki 10 procentų nuo BVP. Tokiam tikslui pasiekti bus naudojama ne viena šiuo metu sukurta mokesčių mokėtojų stebėsenos priemonė. Bus ir naujų,  kurios tikrai bus efektyvios. Mokesčių administratorius įsidiegs duomenų analizės sistemą, kuri leis analizuoti automobilių pardavimo kainas ir jas palyginti su rinkos kainomis. Esant neatitikimų – mokesčių mokėtojų bus prašoma papildomų duomenų pagrįsti šiuos neatitikimus. Taigi, mokesčių mokėtojų stebėsena bus dar aktyvesnė, kaip ir ne vienerius metus prioritetas teikiamas automobilių prekyba ir jų remontu užsiimančioms įmonėms ir asmenims.

Kartais kova su šešėliu paliečia ir niekuo dėtas įmones. Taigi, šiame seminare apžvelgsime automobilių prekybos ir remonto paslaugų specifiką – kokie požymiai signalizuoja apie galimo šešėlio buvimą, kaip tinkamai susitvarkyti apskaitą ir apskaičiuoti mokesčius? Kaip bendradarbiauti su mokesčių administratoriaus pareigūnu tyrimo ar patikrinimo metu?

VMI duomenimis, 2020 metais apie 15,6 tūkst. asmenų (2019-aisiais – apie 10,5 tūkst. asmenų), kurie turėjo įsigiję verslo liudijimą, registravę individualią veiklą pagal pažymą ir įmonių, nurodžiusių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą kaip pagrindinę, deklaravo gavę iš šios veiklos pajamų. Aplinkos apsaugos agentūra skelbia, kad šių metų rugsėjo viduryje GPAIS buvo registravęsi 2 383 juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdę automobilių techninės priežiūros ir remonto veiklą ir tvarkę atliekas. Atotrūkis tarp vykdančių serviso veiklą ir tvarkančių atliekų sudaro net 6,5 karto.

Analizuosime balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos eilutes vadovui ir finansininkui suprantama kalba ir pasitelksime net finansinės analizės rodiklius, kuriuos naudoja ir mokesčių administratorius. Apžvelgsime ir pelno mokesčio deklaracijos ypatumus bei galimybę ją tikslinti.

Taigi, delsti nebėra kada – pats metas veikti!

Temos:

 • Nepatikimo mokesčių mokėtojo kriterijai – ar galės būti pritaikyti Jūsų įmonei? Už viską atsakingas vadovas, kol tam tikros pareigos nėra deleguotos darbuotojams.
 • Neapmokestintų pajamų „ištraukimas iš šešėlio“ – ar „švarus“ Jūsų ir Jūsų įmonės kapitalas? VMI vykdo akcininkų, vadovų ir darbuotojų pajamų kontrolę.
 • Atsakomybė dėl buhalterinės apskaitos: ar už viską atsakingas vadovas? Turinio viršenybės prieš formą principo taikymas ūkinėms operacijoms.
 • Automobilių pardavimo ar remonto įmonės paveikslas:
  • Kokio dydžio darbuotojų atlyginimai?
  • Koks veiklos pelningumas?
  • Kaip apskaitomos sunaudotos atsarginės detalės?
  • Atsargų likučiai – ar sutampa buhalterinis likutis su faktiniu?
  • Kokios kainos nurodomos automobilių pardavimo dokumentuose?
 • GPAIS reikalavimai: privalomumas vesti atliekų apskaitą.
 • Išmanioji VMI: kaip ji keičia apskaitos politiką ir įmonės veiklos procesus? Kiek tai kainuoja?
 • Finansinė apskaita: nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų.
 • Finansinės apskaitos paprastumas ir skaidrumas – teisingi mokesčiai.
 • Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo principai. Kokios grėsmės dėl nepakankamo veiklos pelningumo?
 • Kokie rodikliai signalizuoja apie veiklos šešėlį?
 • Balanso sudarymo ypatumai ir pavyzdžiai. Vadovo atsakomybė pagal Akcinių bendrovių įstatymą dėl nuosavo kapitalo. Balanso eilučių analizė ir išvados.
 • Probleminių klausimų sprendimo būdai:
  • dėl grynųjų pinigų apskaitos;
  • dėl atsargų sunaudojimo;
  • dėl darbo užmokesčio.
 • Audito prievolė.
 • Finansinės analizės rodikliai, padedantys įvertinti finansines ataskaitas.
 • Kūrybinės apskaitos aspektai.