Apskaita

Atvirųjų grupių, klasių sudarymo ir organizavimo

švietimo įstaigose teisinės bei finansavimo naujovės

Natalja Kobzevienė
Registruotis
 • 2 ak. val.
  Kaina: 90 Eur
              63 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-06-27 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-06-27 10:002023-06-27 11:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Atvirųjų grupių, klasių sudarymo ir organizavimoMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Atvirųjų grupių, klasių sudarymo ir organizavimo Seminaro data: 2023-06-27 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Seminaro trukmė: 10.00–11.30 val. Registracija 9.30–10.00 val. Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
2 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos sąlygos kartu su kitais mokiniais mokytis pagal jiems pritaikytas profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą ir įgyti kvalifikaciją.

Siekiant sukurti ir išbandyti įtraukiojo ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių  turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose, 2023-05-03 įsigaliojo įsakymas “Dėl mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo”, kuriame reglamentuojama:

 • mokinių įvairovei atvirų grupių ir klasių sudarymo tikslas, joms būdingi požymiai ir veiklos principai;
 • ugdymo organizavimo modeliai;
 • mokyklos Vaiko gerovės komisijos, ugdymo procese dalyvaujančių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų įsipareigojimai, reikalavimai savivaldybių teikiamiems projektų įgyvendinimo planams;
 • bendrieji ir specialieji projektų atrankos kriterijai, projektų finansavimo sąlygos ir projektų įgyvendinimo nuostatos.

Taip pat svarbu aptarti darbuotojų funkcijų ir pareigų paskirstymą bei darbo užmokesčio nustatymo aspektus, kintamosios ir pastoviosios darbo užmokesčio dalies pasiskirstymą, finansavimo ypatybes.

Seminaro metu sužinosite atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus:

 • Kaip veikia atvirosios klasės ir kaip jos padeda mokiniams?
 • Kaip galima užtikrinti, kad atvirosios klasės būtų prieinamos visiems mokiniams, įskaitant negalią turinčius mokinius?
 • Kaip nustatomas mokyklos finansavimo poreikis?
 • Kokios yra pagrindinės mokyklos išlaidos?
 • Kaip galima sumažinti išlaidas, nesumažinant mokinių mokymosi kokybės?
 • Kaip teisingai apskaičiuoti ir paskirstyti finansavimo lėšas?
 • Kaip galima užtikrinti, kad finansavimo lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai?
 • Kaip veiklos ataskaita padeda mokyklai stebėti ir vertinti savo veiklos rezultatus?

Temos:

 • Atvirosios klasės tikslas ir papildomi poreikiai.
 • Finansavimo poreikio nustatymas.
 • Finansavimo šaltiniai, lėšų apskaita, naudojimo kontrolė.
 • Mokymui skirtų lėšų sąsaja su papildomų finansavimu.
 • Mokytojų darbo laiko struktūra, papildomas darbas, darbo laiko planavimas, darbo užmokesčio fondas.
 • Informacijos teikiamas Veiklos ataskaitoje.
Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų el. medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–11.30 val. Registracija 9.30–10.00 val.
 

Mokymus veda
Natalja Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Taip pat lektorė teikia praktines konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Registracija
Atvirųjų grupių, klasių sudarymo ir organizavimo švietimo įstaigose teisinės bei finansavimo naujovės
Mokymų kaina: 63 Eur
Mokymų kaina: 63Eur
Mokymų kaina: Eur
Taip (kaina su pietumis EUR) Ne (kaina be pietų 90 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.