Seminaro tikslas supažindinti su atsargų gavimo, perdavimo, pardavimo ir panaudojimo apskaita, lėšų planavimu ir gavimu.

Svarbu pažymėti, kad LR Seimas priėmė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimus.

Seminare dalyviai sužinos:

 • Apie pagrindinius reikalavimus atsargų apskaitai tvarkyti;
 • Kaip perkelti duomenis apie trumpalaikį turtą, įsipareigojimus, grynąjį turtą, finansavimo sumas į FAR formas;
 • Kaip taisyti praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidas;
 • Kaip patikrinti, ar FAR formose pateikti duomenys yra korektiški.
   

Temos:

 • Atsargų pirminis pripažinimas.
 • Atsargų grupavimas.
 • Apskaitos registrų duomenys.
 • Atsargų savikaina, sunaudojimas gamyboje.
 • Atsargų registravimas.
 • Atsargų nuvertėjimas.
 • Atsargų inventorizacija.
 • Atsargų nurašymas.
 • Nebalansinė atsargų apskaita.
 • Atsargų parodymas FAR ir VSAKIS.

 

Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.