Niuansai, susiję su darbo užmokesčio apskaičiavimu ir apskaitos vedimu, net ir ilgametę patirtį sukaupusiems įmonės buhalteriją vykdantiems specialistams, kartais kelia klausimų ir verčia labiau pamąstyti, kokius reikalavimus taikyti specifinėms situacijoms.

Kaip ir kiekvieni metai, 2021-tieji žada pasikeitimų ir naujovių, tad siekdami išvengti teisinių problemų ir nuostolių įmonei, buhalteriai turi atidžiai taikyti naujausius galiojančios reikalavimus, susipažinti su naujausiais apskaičiavimo ypatumais ir atsižvelgti į VDI rekomendacijas.

 • Ar visada suminės darbo laiko apskaitos vedimas yra būtinybė?
 • Kokiu būdu patogiausia suteikti atostogas darbuotojams?

Į šiuos ir kitus aktualius klausimus atsakysime seminaro metu, nagrinėdami svarbiausias praktikoje kylančias teisines problemas, suminės darbo laiko apskaitos apskaičiavimo specifikas, sezoninio darbo, viršvalandžių ir komandiruočių apmokestinimo ypatumus bei naujausius darbo užmokesčio politikos pasikeitimus.

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10.00–11.30 val.)

 • Sezoninis darbas – kiek reikalinga ir populiari yra sezoninio darbo sutartis?
 • Kitos formos organizuoti sezoninį darbą.
 • Terminuotų darbo sutarčių sudarymas ir nutraukimo ypatumai.
 • Atostogų rūšys ir reglamentavimas – į ką dėmesį atkreipia darbo ginčus nagrinėjantys organai.
 • Suminės darbo laiko apskaitos teisiniai aspektai ir praktika.
 • Kiti darbo laiko režimai – lankstumo galimybė DK?
 • Kilnojamojo pobūdžio ir darbo lauko sąlygomis ypatumai.

2 dalis. Auditorė, apskaitos ir mokesčių konsultantė Jurgita Navikienė. (11.30–15:45 val.)

 • Darbo užmokesčio politikos pasirinkimas ir įforminimas. Galimybės ir problemos.
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas, darbo užmokesčio sąlygos darbo tvarkos taisyklėse ir kiti rašytiniai pranešimai darbuotojams.
 • Atostogų rūšys ir jų taikymas. Atostogų suteikimas ir skaidymas. Kompensacija už nepanaudotas atostogas.
 • Sezoninio darbo sutartis: jos specifika.
 • Suminė darbo laiko apskaita – būtinumas ar galimybė? Taisyklių, taikant suminę darbo laiko apskaitą, pasirinkimas įmonėje. Pasyvaus ir aktyvaus budėjimo laiko apskaita ir apmokėjimas.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos.
 • Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas: apskaita, apmokėjimas, teismų praktika ir VDI rekomendacijos.
 • Darbo komandiruotėje apskaita ir apmokestinimas.
 • Kompensacija už kilnojamojo pobūdžio darbą. Kada šią kompensaciją privaloma mokėti?
 • Vidutinio darbo užmokesčio, atostoginių ir atostoginių kaupinių skaičiavimo ypatumai 2021 m.
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai.