Personalo vadyboje viena iš motyvuojančių ir darbuotojų efektyvumą didinančių priemonių – darbuotojų bendra veikla, ir ypač ne darbo vietoje. Tuo tikslu darbuotojų kolektyvas vyksta net į užsienio valstybes, kuomet šių išvykų metu tęsia įprastą darbą, kartu ir keliant kvalifikaciją, bei kartu smagiai leidžiant laiką. Kokios sąlygos turi būti, kad „workation‘as“ nebūtų laikomas pajamomis natūra? Finansinės apskaitos ir mokesčių aspektai priklauso nuo kiekvienos įmonės specifinių sąlygų.

Taip pat, vis dar tęsiantis karantino režimui įmonės, kurios nustatė savo darbuotojams prastovas arba dalines prastovas, galėjo kreiptis dėl valstybės subsidijos tokių darbuotojų darbo užmokesčiui. Valstybės parama padeda išlaikyti darbuotojus, neužsidaryti ir nebankrutuoti. Tačiau yra ir „šalutinis“ tokios pagalbos poveikis. Tai – didesnis valstybės institucijų dėmesys. Nuo laiškų, gautų iš „Sodros“, iki FNTT vizitų į įmones. Gali būti apklausiamas bet kuris įmonės darbuotojas ir tekti raštu duoti parodymus.

Temos:

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10.00–12.00 val.)

 • Workation teisniai aspektai:
  • Galimi lankstaus darbo susitarimai;
  • Nuotolinio darbo įforminimas ir teisinės įžvalgos;
  • Lankstesnio darbo laiko režimo taikymo galimybės;
  • Darbo organizavimo ir tvarkos užtikrinimo klausimai.

2 dalis. Auditorė, apskaitos ir mokesčių konsultantė Jurgita Navikienė. (12.45–14:30 val.)

 • Darbuotojų, kurie vyksta į užsienio komandiruotes, darbo sutarties ypatumai.
 • Workation‘o įforminimas. Veikla šios specifinės komandiruotės metu.
 • Dienpinigiai. Darbuotojų darbo užmokesčio dydžio įtaka dienpinigių apmokestinimui. Pasikeitimai nuo 2021 metų. Ar galima mokėti dienpinigius, kai viešbutyje yra maitinimo tipas „viskas įskaičiuota“?
 • Kada tarnybinė komandiruotė arba workation‘as nebelaikoma komandiruote ir dėl to tenka apmokestinti išmokėtus dienpinigius?
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas.
 • Garantijos komandiruotės metu. Komandiruočių išlaidos:
  • Kelionės išlaidos;
  • Gyvenamojo ploto išlaidos;
  • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
  • Valiutos keitimo išlaidos;
  • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Avanso apyskaitos. Kelionės lapai.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių sąnaudų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
 • Dažniausiai daromų klaidų apmokestinant komandiruočių sąnaudas analizė ir rekomendacijos, kaip jų išvengti.
 • Valstybės paramos „šalutinis poveikis“ – operatyvūs patikrinimai. Kam būti pasiruošus?