Darbo užmokesčio apskaita

Atlygis už darbą: naujovės ir netipinių atvejų analizės

Jurgita Navikienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 119 Eur (+ PVM)
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-10-11 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-10-11 10:002023-10-11 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Atlygis už darbą: naujovės ir netipinių atvejų analizėsMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Atlygis už darbą: naujovės ir netipinių atvejų analizės Seminaro data: 2023-10-11 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-10-11 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-10-11 10:002023-10-11 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Atlygis už darbą: naujovės ir netipinių atvejų analizėsMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Atlygis už darbą: naujovės ir netipinių atvejų analizės Seminaro data: 2023-10-11 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

2024 metais suplanuoti mokesčių įstatymų pakeitimai palies tiek darbuotojus, tiek ir savarankiškai dirbančius asmenis. Kaip teigia LR Finansų ministerija, individualios veiklos vykdytojus reikia apmokestinti taip, kad nebebūtų paskatų “taupyti” mokesčių sąskaita. Kaip keisis darbo rinka 2024 metais, įsigaliojus suplanuotiems pasikeitimams?
Kokie kiti aktualūs pokyčiai svarbūs tiek darbdaviams, tiek ir savarankiškai dirbantiems asmenims – Mažųjų bendrijų nariams, verslo liudijimus turintiems asmenims, autorinį atlygį gaunantiems, atlikėjams ir kitiems? Kam ruoštis ir kokie galimi sprendimo būdai? Kokius sandorius dar galima atlikti 2023 metais, kol neįsigaliojo minėti pakeitimai?
Taip pat neretai pasitaiko specifinių situacijų, kai būtina žinoti, kaip apskaičiuojamas VDU pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai, kai darbuotojas dirba pagal individualų darbo laiko režimą, kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, kaip teisingai vesti faktiškai dirbto laiko apskaitą ir įrodymų dokumentaciją bei gilintis į naujai iškylančias situacijas.
•    Kokios pasekmės kyla darbdaviui, jeigu darbo santykių metu pavėlavo išmokėti darbo užmokestį ar neteisingai apskaičiavo?
•    Kada mokami atostoginiai ir ką daryti, jeigu atostogos jau prasidėjo, o atostoginiai vis dar neišmokėti?
•    Kokia maksimali tokių atostogų trukmė gali būti vienam asmeniui, jei tėvas/motina nepageidauja naudotis neperleidžiamais dviem atostogų mėnesiais?
•    Kaip įsigaliojus DK ir VSDĮ pakeitimams, pasikeitė apmokėjimas už kilnojamojo pobūdžio darbą?
•    Kada ir kokios trukmės nemokamos atostogos priklauso darbuotojui?
•    Ką daryti, jeigu darbuotojas negalėjo pasinaudoti  kasmetinėmis atostogomis?
•    Kokiais atvejais keičiantis darbo užmokesčiui privaloma keisti darbo sutartis?
•    Kokiais atvejais atleidžiant darbuotoją, privalu sumokėti ne tik standartines išeitines išmokas, bet ir dirbtam laikui proporcingą premijos dalį?
•    Premijų mokėjimo atvejai – darbdavio teisė ar pareiga?
•    Į ką reikia atsižvelgti skaičiuojant VDU, kaip jo skaičiavimą reglamentuoti kiekvienoje įmonėje, kad kuo mažiau klausimų kiltų skaičiuojant ligos pašalpą darbdavio lėšomis, skiriant premijas, kompensacijas už budėjimą ir panašiai?
•    Kokių ir kiek išmokų privalo sumokėti darbdaviai, kai darbo santykiai nutraukiami darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių taikant DK 56 str.?
Taigi, tik žinant visą darbo laiko režimų, darbo apmokėjimo formų kontekstą, galima sukurti labiausiai tinkančią darbo apmokėjimo sistemą konkrečioje įmonėje. Ir tuomet net kiekvienam darbuotojui – parinkti tokį darbo režimą, kad ir darbo laiko apskaita būtų nesudėtingas uždavinys. Tačiau tam reikia plataus spektro žinių – nuo Darbo kodekso išmanymo iki mokesčių įstatymų niuansų. Seminaro metu lektorė pristatys teisės aktų pakeitimus, atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Temos:

 • Mokesčių reformos gairės:
  • Savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo didėjimas – vykdančių individualią veiklą, ūkininkų, MB narių, atlikėjų, advokatų ir kitų.
  • Aukštų pajamų apmokestinimo įvedimas. To nėra buvę!
  • Didinamos valstybinio socialinio draudimo įmokos savarankiškai dirbantiems asmenims.
  • Naikinamos lengvatos, numatytos LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.
  • Artinamas NPD dydis link MMA, tik ar jau sutaps 2024 metais?
 • Darbo užmokesčio pakeitimai 2023-2024 m.
 • Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas. Kaip efektyviai įforminti mamos ir tėčio vaiko priežiūros atostogas, ypač jų neperleidžiamą dalį?
 • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai.
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą? Kada dienpinigiai gali būti traktuojami darbo užmokesčio dalimi?
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Darbo komandiruotėje apskaita:
  • Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna?
  • Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami?
  • Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
 • Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
 • Nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos. Darbo režimai: galima juos derinti tarpusavyje – naujausia VDI nuomonė.
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 • Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 • Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai. Darbuotojų grupavimas darbo apmokėjimo sistemoje. Galimybės.
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos. Pakoreguota darbo sutarties forma. Jau įdarbintų darbuotojų informavimas apie pakeitimus.
 • LAT praktika ir naujausi išaiškinimai dėl darbo užmokesčio priedų, papildomo darbo ir padidėjusio darbų masto.

Programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

Papildoma informacija

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka).

Mokymus veda
Jurgita Navikienė
Jurgita Navikienė – auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė: Profesinė veikla:  UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė. 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija). ŠPPAR viceprezidentė. Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė. „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė. Verslumo skatinimas:  Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.  Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.  Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.  Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus. Švietimas ir konsultavimas:  Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.  Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).
Registracija
Atlygis už darbą: naujovės ir netipinių atvejų analizės
Mokymų kaina: 119 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 119Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 119Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 119 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 119 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.