1 dalis. Lektorė Rasa Grigonienė (9.00–11.15 val.).

Pirmoje seminaro dalyje dalyviai sužinos naujausius teisės aktų rengimo formos ir turinio reikalavimus, susipažins su taikoma gerąja praktika, pavyzdžiais, iškylančiomis rizikomis. Pagerins praktinius įgūdžius, rengiant vidaus teisės aktus, susijusius su darbuotojų teisėmis ir pareigomis.

 • Įstaigos vidaus teisės aktų, susijusių su Darbo kodekso įgyvendinimu, sudarymas ar keitimas:
 • Lygių galimybių principo įgyvendinimo priemonės;
 • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės;
 • Susitarimai su Darbo taryba ir kt.
 • Teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbuotojo pareigas, sudarymo teisiniai probleminiai aspektai:
 • Darbuotojų pareigybių aprašymai;
 • Darbo ginčai dėl darbuotojų vertinimo.

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (11.30–13.00 val.).

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos taikymas;
 • Kokios pagrindinės nuostatos turi būti įtrauktos į atlyginimų sistemą;
 • Į ką atsižvelgti rengiant priedų, vienkartinių išmokų, premijų, pašalpų skyrimo tvarką;
 • Kintamosios ir pastoviosios (ne bazinės) dalies nustatymas atlyginimų sistemoje.