1 dalis. Lektorė Rasa Grigonienė (9.00–11.15 val.).

 • Įstaigos vidaus teisės aktų, susijusių su Darbo kodekso įgyvendinimu, sudarymas ar keitimas:
 • Lygių galimybių principo įgyvendinimo priemonės;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka;
 • Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka;
 • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės;
 • Susitarimai su Darbo taryba ir kt.
 • Teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbuotojo pareigas, sudarymo teisiniai probleminiai aspektai:
 • Darbo užmokesčio sistema;
 • Darbuotojų pareigybių aprašymai;
 • Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas.

 

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (11.30–13.00 val.).

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos taikymas;
 • Kokios pagrindinės nuostatos turi būti įtrauktos į atlyginimų sistemą;
 • Į ką atsižvelgti rengiant priedų, vienkartinių išmokų, premijų, pašalpų skyrimo tvarką;
 • Kintamosios ir pastoviosios (ne bazinės) dalies nustatymas atlyginimų sistemoje.