Pastaraisiais metais atliekų tvarkytojus valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė stebi pro padidinamąjį stiklą. Nors leidimas veiklai vykdyti yra gautas, tačiau atliekas tvarkyti draudžiama, kol neatliktas privalomasis patikrinimas. Ekonominės sankcijos už nustatytus pažeidimus kartais siekia ir 50 000 Eurų, o padidėjusi veiklos sustabdymo rizika visai nedžiugina. Atliekų tvarkymo sektoriaus teisinis reglamentavimas sudėtingas, kadangi teisės aktai ir juose įtvirtinti reikalavimai dažnai keičiasi.

Pastaruoju metu įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, kurie yra ypatingai aktualūs atliekų tvarkytojams:

2023-01-01 turėtų įsigalioti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma komunalinių atliekų deginimo proceso likučius (pelenus ir šlakus) priskirti prie atliekų apibrėžimo ir tvarkyti taip pat kaip ir kitas atliekas, t. y. šių medžiagų tvarkymui reikėtų turėti taršos leidimą.

2022-12-01 turėtų įsigalioti įsakymo Nr. D1-57 pakeitimo projektas, susijęs su atliekų kompostavimu: vietos pasirinkimu, atstumais bei procesais, privalančiais vykti uždaruose įrenginiuose.

Atkreiptinas dėmesys, kad jau kurį laiką galioja įsakymo “Dėl kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams” pakeitimai, įtvirtinantys galimybę atliekų tvarkytojams išvengti baudų kontrolės metu.

Seminaro metu aptarsime tvarkytojams dažniausiai kylančias problemas bei pateiksime galimus jų sprendimų būdus ir lektorės akcentuos svarbiausius teisės aktų pakeitimus, kuriems pravartu ruoštis jau dabar.

Temos:

  • Tinkamas ūkinės veiklos planavimas. Svarbiausi aspektai.
  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
  • Atliekų tvarkymo veiklai įteisinti skirti Leidimai, finansinis užtikrinimas.
  • Atliekų tvarkymo veiklai įteisinti skirta licencija, civilinės atsakomybės draudimas.
  • Atliekų tvarkymo veiklai įteisinti skirti registracija
  • Atliekų identifikavimas.
  • Atliekų surinkimo ir vežimo aplinkosauginiai reikalavimai.
  • Atliekų laikinojo laikymo ir laikymo, pakavimo ir ženklinimo reikalavimai.
  • Atliekų apdorojimo reikalavimai.

Seminaro programa paruošta pagal naujausias teisės aktų redakcijas: