Aplinkosauginė situacija Lietuvoje įtempta, vis daugiau dėmesio skiriama žalos aplinkai apskaičiavimui, dėl to įmonės atsiduria po pareigūnų padidinamuoju stiklu. Inicijuojami neplaniniai patikrinimai, taikomos naujos žalos apsaičiavimo praktikos, todėl vis daugiau atliekų darytojų turi išmokti skaudžias aplinkosaugines pamokas, kurios kartais kainuoja iki 70 000 eurų ir daugiau.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2023-01-01 įsigaliojo įsakymo Nr. D1-367 pakeitimai, kuriais:

 • Neliko ketvirtinių suvestinių tvirtinimo;
 • Nereikia į atliekų apskaitą įtraukti kitų padalinių atliekų, kurie neatitinka atliekų apskaitos kriterijų;
 • Pasikeitė atliekų suvedimo į atliekų tvarkymo žurnalą terminai;
 • Nereikia apskaityti mišrių komunalinių atliekų.

Remiantis minėtais pakeitimais, nuo 2023-03-01 GPAIS atliekų susidarymo apskaitoje bus patikslinti atvejai kada, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, susidariusios atliekos gali būti perduodamos ne atliekų tvarkytojams.

Seminaro metu papasakosime kaip išvengti aplinkosauginių problemų-sužinosite:

 • Kaip išvengti milijoninių žalų aplinkai?
 • Šiukšlės, atliekos ar mišrios komunalinės atliekos – kas yra kas?
 • Kaip aplinkos apsaugos inspektoriai sužinos kiek atliekų turite iš tikro?
 • Kada atliekos yra ne atliekos?
 • Šimtų aplinkosauginių patikrinimų veiklavietėse pamokos.

Temos:

 • Kas privalo vykdyti atliekų susidarymo apskaitą ir kas joje turi būti?
 • Reikalavimai atliekų laikymui, rūšiavimui, ženklinimui bei saugojimui.
 • Aplinkosauginiai reikalavimai veiklavietei.
 • Atliekų kiekio nustatymo taisyklės.
 • Atliekų susidarymo apskaitos rengimo bei metinių ataskaitų GPAIS sistemoje teikimo tvarka.
 • Šalutiniai gamybiniai produktai.
 • Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.
 • Atsakomybė už pažeidimus bei pasiruošimas patikrinimams.