Tarpvalstybinė atliekų vežimo procedūra reglamentuojama Europos bei nacionaliniais teisės aktais. Išmanyti šį sudėtingą teisinį reglamentavimą atliekų vežejui privalu, kadangi už jo nesilaikymą gresia atsakomybė. Pažymėtina, kad 2022-01-01 įsigaliojo reikalavimai tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas pagal Europos standartą. Taip pat 2021-10-21 atnaujintos ir Plastiko atliekų išvežimo iš ES taisyklės.

Verta paminėti, kad atliekų importui ir eksportui Europos bendrijoje yra numatytos įvairios procedūros, kurios taikomos priklausomai nuo atliekų pavojingumo, jų tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių. Taip pat ir priklausomai nuo įvežamų / išvežamų atliekų, taikomos skirtingos dokumentų paruošimo ir pranešimų formavimo procedūros, apie kurias būtina žinoti iš anksto. Atliekų vežėjus nuolatos lydi daugybė klausimų: kokios procedūros gali būti taikomos? Kokią dokumentaciją būtina pateikti? Kaip tinkamai klasifikuoti gabenamas atliekas? Kaip tinkamai vykdyti gabenamų atliekų apskaitą?

Šiuos ir kitus klausimus nagrinėsime šiame seminare.

Temos:

  • Procedūrų eiga pagal atliekų tvarkymo būdą.
  • Kokius dokumentus verslas privalo turėti, norint vykdyti atliekų įvežimą / išvežimą į Lietuvą / iš Lietuvos?
  • Kaip, kada ir kur vykdyti atliekų apskaitą?
  • Praktiniai patarimai ir rekomendacijos.