Nors finansinės apskaitos taisyklės yra įmonės apskaitos vedimo ir mokesčių deklaracijų rengimo pagrindas, finansinės ir mokestinės apskaitos ryšys visada buvo sudėtingas. Esminė šių dviejų apskaitos sistemų neatitikimo priežastis yra jų skirtinga paskirtis bei tikslai : finansinės atskaitomybės tikslas yra įvertinti veiklos rezultatą siekiant  žinoti realią padėtį, o mokestinės apskaitos – apmokestinti veiklos rezultatą. Todėl šių principų neatitikimas tapo neišvengiamas.

Seminaro metu:

 • Kas yra ir kada atsiranda laikinieji ir pastovieji finansinės ir mokestinės apskaitos skirtumai.
 • Kas yra ir kada atsiranda atidėtas pelno mokesčio turtas ir atidėti pelno mokesčio įsipareigojimai.
 • Kaip paskaičiuoti laikinuosius skirtumus ir atidėtuosius pelno mokesčius.
 • Kuo jie svarbūs ir kokia yra jų įtaka.
 • Kaip teisingai juos atvaizduoti įmonės finansinėje atskaitomybėje.

Seminaro metu analizuosime:

 • Apžvelgsime atidėto pelno mokesčio turto ir atidėtų įsipareigojimų esmę, atsiradimo priežastis ir pavyzdžius.
 • Apžvelgsime  laikinųjų apmokestinamųjų skirtumų įtaką finansinei apskaitai.
 • Išmoksime paskaičiuoti atidėtuosius mokesčius ir atskleisti šiuos dydžius finansinėje atskaitomybėje.

Temos:

 • Laikinieji ir pastovieji finansinės ir mokestinės apskaitos skirtumai. Labiausiai paplitusios situacijos.
 • Atidėtieji pelno mokesčiai. Atidėtas pelno mokesčio turtas, atidėtas pelno mokesčio įsipareigojimas.
 • Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, atvaizdavimas pelno nuostolių ataskaitoje, balanse ir nuosavo kapitalo sąskaitose.
 • Atidėtų pelno mokesčių svarba ir įtaka balansiniams ir pelno mokesčio sąnaudų straipsniams.
 • Informacijos pateikimas aiškinamajame rašte.