Dažnai atrodo, kad oro aplinkos apsaugos reikalavimai yra privalomi tik dideliems gamybiniams objektams, tačiau net ir mažiausiai įmonei su vienu „nykštukiniu“ oro taršos šaltiniu gali būti privaloma daugybė reikalavimų: inventorizavimas, ženklinimas, laboratorinė kontrolė, apskaita, mokesčiai už aplinkos teršimą ir kt.

Pagal naujausius teisinius reikalavimus veikla gali būti sustabdyta 3 kartus per metus nustačius leistinos oro taršos normatyvų viršijimus.

2021-12-22 įsigaliojo įsakymo pakeitimai, kuriais įtvirtinti 3 nauji taršos šaltinio tipai, praplėstas degalų rūšių sąrašas, pakeisti šaltinių apibūdinimo kodai.

2023-01-01 įsigalios LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai, kuriais išplėstas mokėtojų už aplinkos teršimą sąrašas, įskaitant ir taršą iš privalomų įregistruoti OTN įrenginių.

Aplinkos ministerija yra parengusi Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektą, susijusį su mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių išieškojimu

Taip pat verta paminėti, kad Seime užregistruotas Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas.

Seminaro metu:

 • Pateiksime naujausią ir svarbiausią teisinę informaciją, aktualią esamiems ir dar tik planuojantiems veiklą oro teršėjams.
 • Aptarsime, kada oro teršalų išmetimui į aplinkos orą privalomi leidimai bei kada tokius teršalus privaloma inventorizuoti, vykdyti jų monitoringą, apskaityti ar deklaruoti.
 • Patarsime, kaip užtikrinti nepertraukiamą ūkinės veiklos vykdymą, išvengiant priverstinių veiklos sustabdymų bei nepageidaujamų baudų iki 50 000 eurų.

Temos:

 • Kas privalo atlikti aplinkos oro teršalų inventorizaciją?
 • Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas.
 • Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas.
 • Leidimai teršalų išmetimui į aplinkos orą.
 • Teršalų, išmetamų į aplinkos orą, monitoringas.
 • Kaip pagal reikalavimus įrengti oro teršalų matavimo vietas?
 • Teršalų, išmetamų į aplinkos orą, apskaita. Ar visiems ji privaloma?
 • Kiek iš viso yra metinių oro taršos ataskaitų ir iki kada jas privaloma pateikti?
 • Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir iš mobilių taršos šaltinių deklaravimas.
 • Fizinių ir juridinių asmenų atsakomybė už aplinkos oro taršos pažeidimus.